Københavns Kommunes logo

Gruppesupervisionsforløb for plejefamilier - hold 2 med Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam

Sammen med andre plejeforældre kan du arbejde med supervision, indsats og metoder til det enkelte barn.

Nina og Rikke har årelang erfaring med at arbejde i feltet omkring anbragte børn og det komplekse arbejde, som plejefamilier har: At lægge hjem, egne børn og familie til som arbejdsplads, modtage og holde af børn, der har al slags bagage med, samarbejde med kommuner både som ansatte og som nogen, der får støtte - og håndtere og imødekomme de andre livsverdener, som plejebarnet også har.

Nina og Rikke trækker på fagligt stof fra hverdagsmentalisering, metoden Non-Violence Resistance og fra helt grundlæggende udviklingspsykologi og viden om tilknytning. De lægger vægt på, at al teoretisk viden har en anvendt vinkling, og at I som plejefamilie kan bruge det straks i jeres hverdag.

Supervisionsdagene med gruppen tager udgangspunkt i jeres hverdag med plejebarnet og de – både kendte og mere sjældne problematikker – som I her løber ind i. Her bliver der plads til supervision og refleksioner i gruppen med fokus både på at forstå plejebarnet, at forstå jer med plejebarnet og hjælpe med ideer til nye skridt i samspillet. Nina og Rikke lægger vægt på at bruge ressourcerne og støtten i gruppen, men også på at introducere teori, praksisser og viden om børn, når de har det mest vanskeligt.

Dagene starter med et teoretisk og metodisk indhold. Det bliver efterfulgt af supervision direkte til arbejdet med et barn/ung, hvor gruppen af plejeforældre bliver inddraget som reflekterende team.

Oplægsholdere

Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam er psykologer og en del af psykologfirmaet FOLIKO i KBH, som arbejder med børn, unge og deres familier, plejefamilier og andre fagpersoner. Arbejder med behandling, undersøgelsesarbejde, supervision og undervisning og har i de sidste mange år særligt arbejdet med anbragte børn i komplekse livssituationer. Tager afsæt i udviklingspsykologi, mentalisering og et familieterapeutisk håndværk.

Praktisk information

Undervisningen forløber over 6 gange á 5 timer. Der er plads til 8 plejefamilier på holdet, dvs. max 16 deltagere. Der serveres frokost, kaffe/the og kage.

Tid for afholdelse – hold 2:

06.01.2022                                  9.30 – 14.30

09.02.2022                                  9.30 – 14.30

08.03.2022                                  9.30 – 14.30

07.04.2022                                  9.30 – 14.30

03.05.2022                                  9.30 – 14.30

01.06.2022                                  9.30 – 14.30