Gruppesupervisionsforløb for plejefamilier

Sammen med andre plejeforældre kan du arbejde med supervision, indsats og metoder til det enkelte barn.
Billede
Plejefamilie
Fotograf
Colourbox.com

I denne form for supervision arbejder vi med tre elementer: teori, metode og egen mentaliseringevne. Erfaringen viser, at effekten bliver væsentligt større, når plejefamilierne får mulighed for at udvikle sig på alle tre områder samtidigt.

På første del af kursusdagene tager vi teoretisk afsæt i den nyere, psykodynamiske udviklingspsykologiske viden som fx den treenige hjerne, neuroaffektiv udviklingspsykologi, tilknytningsteori, legen som tilgang m.m. Det vil give dig en større forståelse for barnets sociale og emotionelle udviklingsniveau, samt en større forståelse for barnets adfærd og de bagvedliggende intentioner. Du får eksempler på, hvordan man kan bruge teorien i praksis til at skabe kontakt, nærvær, følelsesmæssig udvikling og psykisk resiliens.

På anden del af kursusdagene arbejder vi med børnesupervision. Vi tager et barn op og belyser det. Med teorien som fundament ser vi på, hvilken indsats og metoder der er brug for til det enkelte barn.

Denne supervisionsform vil give dig en øget forståelse for barnets følelsesmæssige udvikling og et indblik i barnets nærmeste udviklingszone. Der bliver også stillet skarpt på forskellen på mikro- og makroregulering og effekterne heraf.

Et teoretisk fundament og en god metode kan dog ikke alene skabe forandringer - og derfor arbejder vi også med mentalisering. Mentalisering er bl.a. evnen til at fornemme og nuancere egne følelser og refleksioner, samt forstå andre menneskers følelser, hvilket fremmer evnen til at indgå i samspil med andre mennesker. Skrøbelige børn med umodne nervesystemer har brug for voksne med modne nervesystemer og en fleksibel mentaliseringsevne.

Praktisk info

Kurset henvender sig alene til plejefamilier med kontrakt med Københavns Kommune.

Undervisningen forløber over 6 gange á 5 timer. Der er plads til 8 plejefamilier på holdet, dvs. max 16 deltagere. Der serveres frokost og kaffe/kage.

Deltagelse i kurset skal aftales med din familieplejekonsulent.

Sted: Fensmark bibliotek, Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard

Tilmelding: Kontakt jeres familieplejekonsulent.

Tid – hold 1:

06.01.2021                                     9.30 – 14.30

10.02.2021                                     9.30 – 14.30

17.03.2021                                     9.30 – 14.30

21.04.2021                                     9.30 – 14.30

26.05.2021                                     9.30 – 14.30

23.06.2021                                     9.30 – 14.30

Tid – hold 2:

11.08.2021                                     9.30 – 14.30

01.09.2021                                     9.30 – 14.30

29.09.2021                                     9.30 – 14.30

27.10.2021                                     9.30 – 14.30

24.11.2021                                     9.30 – 14.30

15.12.2021                                     9.30 – 14.30

Oplægsholdere

Gry Houmann er uddannet lærer og supervisor fra DISPUK. Tina Hutnik er lærer, mindfulnessinstruktør og certificeret psykoterapeut (MPF). Begge har speciale i børn med særlig vægt på barnets emotionelle udvikling - herunder tilknytning og traumer, samt den treenige hjerne som forståelsesramme og arbejdsredskab. Gry har arbejdet 20 år og Tina 16 år på et behandlingshjem. Sammen har de konsulentfirmaet Houmann & Hutnik.