Kursus: Omsorgssvigt, traumer og skam - når fortiden farver nutiden

Hvordan opstår traumer - og hvordan kan du hjælpe barnet med traumerne og den skam, der ofte følger med?
Billede
Tænksomt barn
Fotograf
Colourbox.com

En opvækst med omsorgssvigt og vold kan give traumer og nedbryde et barns selvforståelse og virkelighedsopfattelse. På denne kursusdag vil psykolog Anette Holmgren fra DISPUK gøre dig klogere på barnets selvfornemmelse - hvordan selvet bliver etableret i varme og tillidsfulde relationer, og hvordan det bliver nedbrudt i frygt, kaos og usikkerhed. Anette giver dig en sammenhængende forståelse af det komplekse traume, og hvordan fortidens frygt og følelser låser sig i bevidstheden og bliver genaktiveret af nutiden, så nutiden opleves igennem fortidens følelser – uden man opdager, at det er fortiden, der er på spil. Dette sker for os alle, men det sker oftere og voldsommere i et liv præget af vold, svigt og frygt.

En alvorlig konsekvens af svigt og vold er skam. Skam viser sig ofte forklædt som angst eller vrede. Anette giver dig brugbare teoretiske forståelser af skam, forståelser som du kan bruge til at opdage skammens forklædninger samt til at hjælpe plejebarnet i mødet med skam, angst og vrede.

Når man skal ryste sig fri af opvækst præget af negative oplevelser er det vigtigt, at man også får øje på undtagelserne - fx de færdigheder man udviklede, og de værdier som overlevede. Den overordnede etik i Anettes fokus på traume er, at et liv altid indeholder mere, end der er blevet fortalt om det, og at vi derfor alle har mulighed for at blive mere, end det vi er.

På kurset bliver du klogere på:

• Hvordan selvet bliver skabt gennem varme og værdifulde oplevelser

• Hvordan traumer ødelægger selvet ved at bryde ind i nutiden og ryste os væk fra os selv

• Forståelser af skam, som kan bruges i mødet med angst og vrede, samt bruges til at genetablere selvkærlighed

Oplægsholder

Anette Holmgren, psykolog og direktør i efteruddannelsesfirmaet DISPUK. Hun er terapeut, underviser, supervisor og forfatter til en række bøger om narrativ terapi. Senest har hun i 2019 skrevet bogen 'Komplekse traumers Psykologi – beretninger om det ubærlige'.