Kursus: Mening, lykke og det gode liv for mennesker, familier og børn

Bliv klogere på, hvad der skaber et godt og meningsfuldt liv for dig og din familie.
Billede
Pige løber på strand i regnvejr
Fotograf
Colourbox.com

På denne kursusdag præsenterer professor i almenpsykologi Svend Brinkmann nogle klassiske og moderne forståelser af, hvad der psykologisk set skal til for at leve et godt liv. Det handler især om at skabe gode relationer og fællesskaber, i hvilke børn og unge kan føle sig hjemme og blive dannet som mennesker. Hvordan gør man det som plejeforældre, og hvilke specifikke udfordringer møder man her?

På temadagen vil Svend Brinkmann også rette et kritisk blik mod samfundsudviklingen og diskutere, hvordan præstationskultur og konkurrencestat har sat menneskelivets grundlæggende værdier under pres.

Dagen veksler mellem oplæg og refleksioner.

På kurset bliver du klogere på:

  • Betydningen af relationer for menneskelig udvikling for jer forældre og børn
     
  • Hvordan den nyere samfundsudvikling udfordrer muligheden for et godt liv
     
  • Hvorfor dannelse igen bør blive et grundbegreb

Oplægsholder

Svend Brinkmann, professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.