Kursus: Børn med tilknytningsproblemer og tabsreaktioner - find balancen i plejefamiliens liv

Hvordan støtter man plejebørns udvikling fra utryg til tryg tilknytning og læring?
Billede
Forælder krammer barn
Fotograf
Colourbox.com

At modtage et barn i pleje er en udfordring, der vender op og ned på plejefamiliens følelsesmæssige tilstand og praktiske hverdag. Ind ad døren kommer et barn, der har oplevet svigt, tab og skift. Barnets naturlige tabsreaktioner viser sig både som forsinket følelsesmæssig udvikling, manglende lyst til at lege og lære, mangel på tillid til voksne, og vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer og samspil.

Det påvirker hele plejefamiliens system, og det igangsætter en både svær og givende læringsproces for hele familien. Der er brug for at genskabe plejebarnets tillid og trygge tilknytning, og hvordan gør du det som plejeforælder? Hvornår skal du stille krav, og hvornår skal du være rummelig? Hvordan finder du balancen mellem at være følelsesmæssige tilknytningsfigur og samtidig bevare den nødvendige erkendelse af, at barnet ikke tilhører dig og kan blive flyttet?

Det gør Niels Peter Rygaard dig klogere på - og i løbet af kurset får du mange eksempler og viden til at bygge videre på dine egne erfaringer.

På kurset bliver du klogere på:

• Hvad er en tilknytningsforstyrrelse, og hvad er utryg tilknytning? 

• Hvordan møder du børn og unge med utryg tilknytning, og hvordan skaber du trygge relationer?

• Hvordan udvikler du dine følelsesmæssige og praktiske kompetencer som plejeforælder?

Oplægsholder

Niels Peter Rygaard, psykolog. Har i mange år uddannet og superviseret plejefamilier, og er selv adoptivfar. Rådgiver for Plejeforældrenes Landsforening, Børne-og-Socialministeriet og Socialstyrelsen. Stifter af Fairstart Fonden, der har uddannet 40.000 børns plejeforældre og børnehjemsmedarbejdere over hele verden.