Kursus: Resiliens i børnehøjde

Hvordan kan du stimulere plejebarnet, så det bliver resilient - også kaldet robust?
Billede
Legende barn i skoven
Fotograf
Colourbox.com

Vi ved meget om, hvad der skaber mistrivsel og forstyrrer god udvikling hos børn. Men vi ved også meget om, hvad der kan øge chancen for trivsel og sund udvikling. Det at klare sig godt på trods, kaldes for resiliens. Omkring halvdelen af de børn, der har døjet med en svær opvækst, klarer sig godt senere i livet - de har et godt helbred, en uddannelse, et arbejde og en familie.

På kurset løfter Ida Skytte Jakobsen sløret for, hvor langt forskningen er kommet med at udforske resiliens. Samtidig bliver der plads til dine input om, hvad der har skabt resiliens hos de børn, som er vokset op hos dig. Du får redskaber, som du systematisk kan bruge som plejeforælder.

Om eftermiddagen forklarer Anette Prehn, hvorfor vi som voksne bør kende til hjernens spilleregler, når vi omgås børn. Anette præsenterer værktøjer, som hjælper børnene til at forstå, hvad der foregår i hjerne, krop og hjerte – herunder hvordan man regulerer sine følelser og styrker værdifulde stier i hjernen. Værktøjer, som du kan bruge med det samme i dit samspil med plejebarnet.

På kurset bliver du klogere på:

  • Hvad ved vi om resiliens?
     
  • Hvordan kan du bruge den viden i arbejdet med plejebørn, som har haft en vanskelig start på livet?
     
  • Hjernens spilleregler og værktøjer, som kan hjælpe plejebarnet med at regulere følelser i hverdagen

Oplægsholdere

Ida Skytte Jakobsen, psykolog og forsker i feltet som handler om børn, omsorgssvigt, udsathed og resiliens. Bred erfaring med at arbejde med børn, som har haft en svær start på livet. Forfatter til bogen Resiliens processer fra 2014.

Anette Prehn, sociolog, foredragsholder og hjerneformidler. Forfatter til fem bøger om hjernens spilleregler, bl.a. bestseller-bogserien Hjernesmart. Hædret i 2009 som 'årets underviser indenfor ledelse og coaching' hos den norskejede konferenceudbyder Confex.