Kursus: Kunsten at skabe gode dage i skolen og gode læringsmiljøer for plejebørn

Hvordan får du trivsel og god læring til at gå hånd i hånd? Kom med og få konkrete metoder og redskaber.
Billede
Børn i skolegården
Fotograf
Colourbox.com

Gode dage er for os alle kendetegnet ved, at tre grundlæggende behov er opfyldt: oplevelse af tilstrækkelig frihed, oplevelse af varm, social samhørighed, og troen på at man kan klare de udfordringer, man vil møde.

Sådan er det også i skolen. Der er ikke én elev, som vil trives godt i fastlåsthed, ensomhed eller pessimisme. Så når noget er svært i skolen, når fællesskabet i klassen ikke føles godt, eller man kæmper med troen på sig selv, er det vigtigt at kunne reagere hurtigt – både som elev, som lærer og som forælder. For man kan ikke tåle at føle sig låst fast, føle sig udenfor eller føle sig for dårlig ret længe ad gangen, før det begynder at have negative konsekvenser. Men endnu bedre er det selvfølgelig, hvis man kan forebygge, at problemerne overhovedet vokser sig for store. 

Hans Henrik Knoop er lektor i pædagogisk psykologi og forsker i børns læring og trivsel. På dagen sætter Hans Henrik fokus på, hvordan de særlige skolemæssige udfordringer, som knytter sig til at være plejebarn og plejefamilie kan forstås i lyset af den viden, vi har i dag – og hvordan vi kan bruge denne viden, så også plejebørn kan trives i skolen og lære godt i undervisningen.

På kurset får du:

  • Overblik over, hvad vi ved om læringsmiljøer, hvor trivsel og god læring går hånd i hånd – med særligt fokus på plejebørns behov og muligheder.
     
  • Konkrete metoder og redskaber til at tackle særlige pædagogiske udfordringer, som knytter sig til at være plejebarn, plejefamilie eller aflastningsfamilie

Oplægsholder

Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet og professor på North-West University, SA. Har i mange år forsket i børns læring og trivsel og bl.a. analyseret næsten 300.000 danske skoleelevers trivsel med særlig fokus på kedsomhed, fællesskab og tro på egne muligheder. Forfatter eller medforfatter til 9 bøger, fx 'Leg, læring og kreativitet' og tænkepausen 'Positiv Psykologi'.