Københavns Kommunes logo

Kursus: Unges forbrug og misbrug - tag fat i snakken og skab forandringer

Kommer dit plejebarn fra en familie med misbrug af rusmidler – eller har du en ung i pleje, som selv har et problematisk forbrug? På kurset kan du blive rustet til at håndtere dine udfordringer.
Fotograf
Modelfoto fra Colourbox.com

Om formiddagen vil Gerda Kristensen give indblik i sit arbejde i Ung Revers med børn og unge, som er vokset op i familier med rusmiddelproblemer. Hvilke dynamikker kendetegner en familie med misbrugsproblematikker - og hvilke konsekvenser får det for barnet?

Gerda vil gøre dig klogere på de strategier, barnet ofte bruger for at håndtere livet i en familie med rusproblemer, og hvordan disse strategier ofte ”flytter” med barnet ind i en eventuel plejefamilie og ind i et ungdomsliv.

Du får metoder, som du kan bruge til at hjælpe barnet med at håndtere de delte følelser uden at udfordre barnets loyalitet overfor sine forældre. Samt hvordan du som primær omsorgsperson kan mentalisere og spejle barnets indre verden, så barnets egen stemme og mentaliseringevne bliver styrket.

Om eftermiddagen sætter Mette Vestergaard spot på, hvordan du kan være en være hjælpsom voksen til en ung med et problematisk forbrug af rusmidler.

Det kan nemlig skabe oplevelser af frustration og afmagt at være pårørende til en ung i den situation. Det kan slide på relationen og tilliden i kontakten – og det skaber dårlige betingelser for, at den unge ændrer sit forbrug af rusmidler.

Som pårørende kan det derfor være afgørende at opnå en større forståelse af rusmidler: Hvordan virker de? Hvorfor bruger de unge dem? Og hvad der skal til for at hjælpe unge ud af et problematisk forbrug?

Mette retter fokus på fakta om rusmidlerne og kommunikationen med unge om dem. Hun guider til, hvordan du får genetableret den gode kontakt - og hvordan du motiverer de unge til at ville tale om det, der bøvler i deres liv.

På kurset vil du blive klogere på:

  • De 5 konsekvenser, der præger familie med rusmiddelproblematikker.
  • De typiske strategier barnet udvikler for at klare livet i familien, men som ofte kan ”spænde ben” for barnet på sigt.
  • Hvilke ”gode” grunde, de unge har til at bruge rusmidler, og hvad konsekvenserne kan være.
  • Hvordan man tager fat i snakken om rusmidler og lykkes med at guide henimod en forandring.

Oplægsholdere

Gerda Kristensen, børne- og Ungebehandler siden 2016 i Novavi Ung Revers, et tilbud til børn og unge, som er vokset op i familier med rusmiddelproblematikker. Uddannet ergoterapeut og psykoterapeut og har arbejdet med indsatser for børn i familier med psykisk sygdom. Efteruddannelse fra Center for mentalisering i ’Traumer i familien’ samt ’Mentaliseringsbaseret familiebehandling’.

Mette Vestergaard, socialrådgiver, narrativ terapeut og behandler i Novavi Stofrådgivningen. Mette har mange års erfaring med at skabe forandring hos unge med skadeligt forbrug af rusmidler. Mette arbejder desuden med forældregrupper samt undervisning og opkvalificering til professionelle, som arbejder med unge og misbrug.