Kursus: Styrk dit plejebarns udvikling, ressourcer og potentiale

Nogle børn kan være forsinkede i deres udvikling. Få viden om, hvordan du hjælper dit plejebarn med at indhente sine jævnaldrende.
Sofie Münster - fra https://www.sofiemunster.dk/

På dette kursus bliver du klogere på at håndtere de udfordringer, som du kan komme ud for med et plejebarn, der er forsinket i sin udvikling. Hvorfor er det vigtige at hjælpe børnene med at indhente deres jævnaldrende og komme helskindede igennem barndommen? Hvad betyder det for børns udvikling - kognitivt og socialt? Helle Kjærgaard sætter ord på børnenes styrker og udfordringer og hjælper dig med at indarbejde rutiner eller værktøjer, som giver børnene en bedre hverdag i skolen og i familierne.

De fleste børn og unge har det godt i skolen, men undersøgelser viser også, at flere føler sig stressede og ensomme. Om eftermiddagen fortæller Sofie Münster, hvordan børn kan rustes bedre til at klare deres udfordringer, hvis vi styrker deres personlige karakter. Det handler om at bygge børnene op med et stærkt indre, så de kan træffe valg ud fra værdier og normer i stedet for ydre parametre som popularitet og præstationer.

Sofie præsenterer forskellige metoder: fx feedback og ros, som får børnene til at fokusere på processen frem for resultatet, aktiviteter, som giver børnene større mod på at fejle - og andre redskaber.

På kurset bliver du klogere på:

• Hvad betyder understimulering for børns udvikling - kognitivt og socialt

• Hvordan kan vi hjælpe børnene med at indhente deres jævnaldrende

• Metoder til at opbygge barnets karakter, værdier og normer

Oplægsholder

Helle Kjærgård, autoriseret psykolog og specialist i børneneuropsykologi. Arbejder som konsulent i VISO-sager samt med supervision og uddannelse af plejefamilier. Forfatter til en række bøger om børn i udfordrende livssituationer, herunder 'Den lille kaospilot' og 'Barnets lærende hjerne'.

Sofie Münster, fast børne- og forældreekspert på Go Morgen Danmark og forfatter til to bestsellere om børn, unge og opdragelse og mere end 300 forskningsbaserede artikler. Stifter af NOPA - Nordic Parenting, et online magasin og brevkasse til forældre og fagprofessionelle.