Kursus: Boost dit plejebarns selvværd og selvtillid

Plejebarnets selvværd er en vigtig faktor for at mindske barnets konflikter med sin omverden og med sig selv.

Mange plejebørn er desværre udfordret af lavt selvværd. Men som plejeforælder er der en række tiltag, som du kan bruge til at opbygge selvværdet og selvtilliden hos barnet. Det vil medføre, at barnet kommer til at trives bedre i hverdagen.

På kurset giver Christina Abildgaard konkrete hverdagsredskaber, som du kan bruge. Christina kommer bl.a. ind på forskellen på selvtillid og selvværd – hvad er hvad, og hvordan støttes det helt konkret hos plejebarnet? Christina sætter fx fokus på måden, du taler til og om barnet på. Du skal også høre om sammenhængen mellem barnets følelser og selvværdet, samt hvordan du sætter fokus på barnets styrker.

Christina bruger visuelle virkemidler og det foregår i et sprog, alle kan forstå – med mulighed for at få svar på spørgsmål til konkrete udfordringer. Du vil som pleje- og aflastningsforælder blive inddraget undervejs til opgaver og refleksioner.

På kurset bliver du klogere på:

  • Forskel på selvværd og selvtillid.
  • Store følelser i små mennesker - hvorfor selvværd er vigtig for dit plejebarn.
  • Fokus på plejebarnets styrker - hvordan du konkret styrker dit plejebarns selvværd.

Oplægsholder

Christina Abildgaard, pædagogisk konsulent. Hjælper pædagogisk personale, plejeforældre og forældre til at skrue ned for skældud og op for selvværd gennem trygge relationer og kvalitetskommunikation. Sammen med Erik Sigsgaard har Christina skrevet bogen 'I stedet for skældud'.