Spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd hos plejebarnet - hvad kan du gøre?

Hvordan spotter du, om dit plejebarn har en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd - og hvordan hjælper du barnet?
Modelfoto fra Colourbox.com

Andelen af børn og unge, der udvikler eller er i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser og selvskade er stigende. Når man arbejder med børn og unge, kan det være svært at vide, hvad man skal kigge efter for at spotte tegnene på spiseforstyrrelser og selvskade. Det kan også være svært at vide, hvordan man griber samtalen med barnet/den unge an, hvis man er bekymret for, at spiseforstyrrelsen eller selvskaden har vundet indpas i barnets liv?

På kurset giver Javanna Dybbroe dig teoretiske og faktuelle informationer om spiseforstyrrelser og selvskade samt redskaber til at spotte risikoadfærd. Javanna sætter også fokus på, hvordan du som plejerforælder kan håndtere denne problemstilling i mødet med den berørte. Du vil således blive præsenteret for en stor del af den centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS - har om spiseforstyrrelser og selvskade via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem snart 20 år.

Der er bl.a. fokus på de psykologiske mekanismer ved spiseforstyrrelser og selvskade: Hvorfor er der nogle børn og unge, der udvikler en spiseforstyrrelser? Og hvorfor er der nogle børn og unge, der begynder at skade sig selv? Hvilken effekt har spiseforstyrrelsen eller selvskaden? Og endelig: Hvordan hjælper du bedst muligt børn og unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskade?

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling med de andre deltagere.

Dit udbytte af dagen vil bl.a. være:

  • Viden og indsigt i spiseforstyrrelser og selvskade
  • Viden om risikoadfærd, så der skabes mulighed for tidlig opsporing
  • Forståelse for netværkets/miljøets betydning for barnet/den unge
  • Indsigt i konkrete handlemuligheder og metoder til at hjælpe børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade, så du er bedre klædt på til at håndtere problemstillingen
  • Gode råd og inspiration til ”den svære samtale”, så du har noget konkret at tage afsæt i

Oplægsholder

Javanna Dybbroe, cand.psych. fra SDU og ansat i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS). Javanna har udover mange undervisningsopgaver, erfaringer med rådgivning og samtaler med berørte (af enten spiseforstyrrelser og selvskade), pårørende og fagpersoner, og har gennem de sidste tre år kørt behandlingsgrupper til mennesker berørt af spiseforstyrrelser.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade er en patientforening, hvis formål er at støtte mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende, ved at tilbyde støtte og tilbud til målgruppen og ved at udbrede viden af høj kvalitet om spiseforstyrrelser og selvskade.