Jeg Kan-metoden - en kreativ og engagerende måde at hjælpe børn

Kom og få indsigt i ’Jeg Kan’-metoden - en anerkendende og kreativ metode, som hjælper børn til at overvinde vanskeligheder ved at lære nye færdigheder.

Jeg kan-metoden er udviklet af Ben Furman, psykiater og leder af Institut for Korttidsterapi i Helsinki. Metoden har fokus på formulering af konkrete fremadrettede forandringsmål og på identifikation af barnets styrker og kompetencer - alt det, som barnet og de voksne omkring barnet allerede får til at fungere. Jeg kan er:

 • Løsningsfokuseret – formålet er, at barnet lærer de færdigheder, der skal til for at mestre vanskeligheden
 • Samarbejdsfremmende – barnet bliver ikke ”behandlet”, men er en aktiv deltager i processen
 • Forældreengagerende – de voksne bebrejdes ikke vanskelighederne, men inviteres til at medvirke til barnets læreproces.
 • Sjov – modellen engagerer og motiverer barnet til at ændre adfærd på sin egen kreative måde
 • Let at arbejde med – faserne i processen kan praktiseres uden forudgående kendskab til den løsningsfokuserede praksis
 • Fleksibel – Jeg Kan-metoden anvendes i både behandlingstilbud, skoler og hjemme i familien
 • Dagen vil veksle mellem oplæg med en præsentation af Jeg Kan-metoden trin for trin, afprøvning af redskaberne og ideer til, hvordan I som plejeforældre kan bruge metoden – og I får udleveret et metodehæfte, som I kan bruge fremadrettet.

På kurset bliver du klogere på:

 • Hvordan Jeg Kan-metoden bruges i praksis - opstilling af mål for arbejdet med barnet, herunder afklaring af, hvilke færdigheder barnet skal bruge for at håndtere
  vanskelighederne
 • Løbende refleksion over udviklingen
 • Hvordan I kan komme i gang med at bruge Jeg Kan-metoden hjemme i plejefamilien

Oplægsholder
Mette Vesterhauge-Petersen, socialrådgiver, løsningsfokuseret terapeut, certificeret underviser i Signs of Safety, Feedback Informed Treatment og Jeg Kan-metoden. Driver efteruddannelsesvirksomheden SOLUTION. Superviserer og underviser professionelle, der arbejder med børn, unge, voksne og familier med afsæt i den løsningsfokuserede metode. Medforfatter til bogen ’Signs of Safety - arbejdet med udsatte børn og deres familier’, Reitzels Forlag, 2013. Fagkonsulent på udgivelser om den løsningsfokuserede metode på Reitzels Forlag, herunder flere titler om Jeg Kan-metoden.