Angst hos børn og unge – hvad kan du gøre?

Hvordan kan du som plejeforælder støtte et barn, som døjer med angst?

Angst er en af de mest almindelige psykiske lidelser hos børn og unge i Danmark. Der kan være mange årsager til, at børn og unge kommer til at lide af angst, og oftest er det heldigvis forbigående – enten af sig selv eller med lidt hjælp.

Men hvad er angst egentlig? Hvad vil det sige at have angst, hvorfor får man det? Og ikke mindst: Hvordan slipper man af med det igen - og hvad kan man som plejeforælder gøre for at hjælpe et barn, der lider af angst?

Angst er også ofte forbundet med højt skolefravær og nogle gange får angsten skylden for, at man ikke kan komme i skole – men samtidig udspringer angsten ofte af et belastet skolemiljø.

På denne kursusdag skal vi derfor både se nærmere på, hvad angst er, hvornår den viser sig, hvad den forhindrer barnet/den unge i at gøre, og hvordan det kan afhjælpes. 

På kurset bliver du klogere på:

  • Hvad er angst? Hvilke angstformer findes der særligt for børn og unge?
  • Hvad kan man som plejeforælder gøre, hvis barnet/den unge er angst eller bekymret?
  • Hvis angst er forbundet med skolefravær, hvad gør man så?
  • Hvordan samarbejder man med skolen om et barn eller en ung, som har angst og måske får svært ved at komme i skole?

Oplægsholder

Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi og psykoterapeut. Forsker i feltet omkring børn og unge, som har det svært i skole og dagtilbud. Forsker særligt i emnerne inkluderende læringsfællesskaber og skolefravær. Arbejder som psykoterapeut med samtaleforløb med børn, unge og deres forældre, og arbejder her tæt sammen med skoler, når børn har svært ved at komme i skole.