Støt barnet i følelsesmæssig udvikling vha. neuroaffektive kompasser

Den neuroaffektive forståelse og de neuroaffektive kompasser kan hjælpe dig med at forstå og styrke barnets følelsesmæssige udvikling.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er teorien om, hvad det kræver at modne vores følelsesliv, personlighed og vores sociale kompetencer. Teorien forklarer, hvordan vi lærer følelsesudvikling via samspil med nogen, vi er trygge med, som har flere kompetencer end os selv og som kan hjælpe os med regulering.

Denne slags samspil sker i bedste fald i ”windows of opportunity”, altså i den periode, hvor en personlighedsmæssig færdighed modnes af sig selv. Hvis ikke der har været tilstrækkelig synkroniseret kontakt i denne periode, kræver udvikling af færdigheden senere hen en målrettet indsats.

Vi har brug for et ”landkort” over psykologisk udvikling og modning for at finde de mest præcise interventioner - det handler om at finde nærmeste udviklingszone. Det landkort er de neuroaffektive kompasser: Det autonome kompas (det sansende område, det limbiske kompas (det følende område) med emotionelle interaktions forventninger og det præfrontale kompas (det mentaliserende område). 

På kurset får du viden om, hvordan du via den neuroaffektive forståelse og de neuroaffektive kompasser bedst muligt kan støtte barnet i en positiv følelsesmæssig udvikling. Du får også indsigt i, hvor vigtig du er i samspillet med barnet - hvordan dine følelsesmæssige kompetencer og trivsel er vigtig i forhold til at kunne hjælpe barnet.

På kurset bliver du klogere på: 

  • En introduktion i neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser.
  • Din egen følelsesmæssige udvikling.
  • Hvordan du bedst kan støtte plejebarnet i sin følelsesmæssige udvikling, hvad er barnets nærmeste udviklingszone og hvor intensiv skal indsatsen være.

Oplægsholder

Marie Colding Ngounou, socialpædagog, psykoterapeut MPF og certificeret Theraplay-terapeut. Har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med traumeproblematikker, tilknytnings- og relationsforstyrrelser. Har arbejdet i specialinstitution, på børne/unge krisecenter, i daginstitution og mange år som familiebehandler. Har i dag selvstændig praksis med terapi, supervision og undervisning, og er samtidig holdleder, underviser og supervisor på PUC (psykoterapeutisk uddannelsescenter).