Københavns Kommunes logo

Kursus: At balancere mellem behov fra plejebarn, plejebarns familie, kommune, egen familie og netværk samt din partner og dig selv

Kom med på weekendkursus. Her får du sansemotorik, sansebearbejdning og supervision i selskab med andre forstærkede og specialiserede plejefamilier.

Måske du allerede har oplevet Connie Nissen og Rikke Yde Tordrup tale om sanseintegration, Theraplay, udviklende øjeblikke og tilknytning?

Nu har du mulighed for at opleve de to sammen, en hel weekend, hvor de har sammensat et nyt kursus til forkælelse af styrkede plejefamilier, akutplejefamilier samt mentor- og fritidsfamilier.

Connie udkommer med sin nye bog om legeaktiviteter med fokus på sansemotorik og relationer i efteråret 2021, og Rikke udkommer med sin nye bog om udviklende øjeblikke i plejefamilien i efteråret 2021. Kurset bygger på nyt materiale fra deres seneste bogudgivelser.

Rikke vil åbne op for sit supervisionsrum og dele, hvad erfarne og specialiserede plejefamilier har delt med hende igennem 20 år. Hun løfter sløret for, hvilken supervision, der har gjort den største forskel.

Rikke vil også give dig viden om, hvordan en compassion-fokuseret tankegang kan bidrage til at holde plejeforældre og deres parforhold langtidsfriske.

Connie vil koble børn og unges kropslige udtryk og deres adfærd med evnen til at bearbejde sensoriske stimuli. Der vil også være fokus på, hvilke sammenhæng der kan være mellem samspil, sansebearbejdning og evnen til regulering. Connie vil minde om, hvor meget kroppen kan, hvad den husker, og hvordan det kan se ud, når kroppen mærker for lidt og for meget. Den ’nye’ sans: den interoceptive sans, nemlig kroppens indre sansesystem, vil blive introduceret og overført til de udfordringer, der ofte ses hos børn og unge i plejefamilier.

Dagene bliver faglige med masser af humor og hjertevarme.

Kurset er med fuld forplejning, og der er bestilt værelser til deltagerne.

På kurset bliver du klogere på:

  • Supervision – erfaringer, fordele og hvad virker?
  • Hvordan en compassionfokuseret tankegang kan bidrage til at holde plejeforældre og deres parforhold langtidsfriske.
  • Sammenhænge mellem samspil, sansebearbejdning og evnen til regulering.

Oplægsholdere

Rikke Yde Tordrup, cand.psych. Autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Har superviseret plejefamilier og adoptanter samt faggrupper, der skal bringe børn og unge i udvikling. Aktiv foredragsholder om tilknytning, udviklingspsykologi og forældresamarbejde og er kendt som ekspert i DR2 programmet "Hvem passer vores børn?". Se mere på www.rikketordrup.dk

Connie Nissen, ergoterapeut for børn og unge med privat praksis, hvor hun har foretaget udredninger, vejledt og givet supervision om børns bevægelsesmæssige og sensoriske udvikling. Har afholdt foredrag samt kort- og længerevarende kurser for pædagogisk personale, sundhedsplejersker, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, plejeforældre og forældre. Se mere på www.sansemotorik.dk

Tilmelding

Alle vores styrkede plejefamilier, akutplejefamilier samt mentor- og fritidsfamilier vil modtage en særskilt invitation til kurset i løbet af januar 2022.