Kursus: Betydningen af barnets tidlige sociale og følelsesmæssige udvikling – hvad ved vi og hvad gør vi?

Bliv klogere på den psykiske udvikling hos barnet. Hvordan kan omsorgssvigt påvirke hjernen – og hvad kan vi gøre ved det?

På kurset præsenterer Mette Skovgaard Væver dig for den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad der forstås ved psykisk sundhed i spæd-og småbørnsalderen. Hvorfor er den tidlige psykiske udvikling vigtig, og hvordan kan barnets psykiske udvikling fremmes og støttes?

Mette fokuserer særligt på den nyeste viden og evidens om tilknytning, og hvordan en utryg tilknytning kan udgøre en risikofaktor for barnets udvikling. Du bliver også præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden om forældreressourcer.

Om eftermiddagen skal du møde hjerneforsker og professor Troels W. Kjær, som du måske kender fra TV. Han fortæller om hjernen, og hvordan vi kan ændre den, så vi bliver skarpere og husker bedre. Han fokuserer også på hjernens udvikling, og hvorfor det er vigtigt, at hjernen bliver stimuleret på en god måde hele livet. Hvis man udsættes for omsorgssvigt, traumer eller isolation vil det påvirke hjernen. Heldigvis er der altid noget man kan gøre - men det er hårdt arbejde både for plejeforældre og børn.

Troels vil også tage os med i den fantastiske verden af asperger og autismespektrum med udgangspunkt i hans rolle i de tre sæsoner af "De skjulte talenter".

På kurset bliver du klogere på:

  • Nyeste viden om barnets tilknytning til sine primære omsorgspersoner – og betydningen af denne for barnets videre udvikling.
  • Man skal som plejeforælder ikke være perfekt – men god nok – så hvordan er man det?
  • Hjernens udvikling – hvordan kan du arbejde med omsorgssvigt og traumer hos barnet?

Oplægsholdere

Mette Skovgaard Væver, cand.psych, PhD,  professor i klinisk børnepsykologi og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Har gennem mange år forsket i spæd- og småbørns tilknytning og psykiske udvikling. Leder flere forskningsprojekter om psykisk sundhed hos de 0-6-årige.

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet. Er en af landets førende eksperter inden for hjernen, bl.a. kendt fra DR-programmerne ”De Skjulte talenter” og ”Kongerigets klogeste”. Forfatter til bøgerne ’12 minutter til succes – mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig’ fra 2012 og ’Knivskarp’ fra 2014.