Københavns Kommunes logo

Kursus: Børns reaktioner på samvær før og efter - og hvordan kan jeg støtte dem?

Samvær med den biologiske familie kan bringe mange forskellige følelser i spil hos plejebarnet. Hvordan kan vi støtte barnet i at håndtere samværet?

Når man som barn er anbragt udenfor hjemmet, er samvær med den biologiske familie et vilkår. Det er også et vilkår for plejeforældre. Nogle gange er samvær en gave og andre gange en belastning. Uanset hvad, så er det en realitet – der skal håndteres. Men hvordan?

Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam beskriver de mest centrale psykologiske fænomener, der bidrager til at anbragte børn kan komme i klemme mellem de livsverdner, som de tilbydes.

Nina og Rikke giver dig viden om: Spændingsfelter, mentalisering og vigtigheden af at kunne forstå sine livssammenhænge – også selvom de er barske. De identificerer de faldgruber, du som plejeforælder kan finde dig selv i, når du forsøger at støtte barnet før og efter samværet. Og på kurset skal I arbejde med ideer, der kan give inspiration til at kunne styrke barnets kendskab til og håndtering af dets livsvilkår som anbragt barn – før, under og efter samværet.

På kurset bliver du klogere på:

  • Hvordan du kan forberede og følge op på barnets reaktioner før og efter samvær.
  • Børns reaktioner på uro mellem deres nære relationer.
  • Betydningen af at have en sammenhængende livshistorie omkring ting, der måske ikke hænger godt sammen.

Oplægsholdere

Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam er psykologer og en del af psykologfirmaet FOLIKO i KBH, som arbejder med børn, unge og deres familier, plejefamilier og andre fagpersoner. Arbejder med behandling, undersøgelsesarbejde, supervision og undervisning, og har i de sidste mange år særligt arbejdet med anbragte børn i komplekse livssituationer. Tager afsæt i udviklingspsykologi, mentalisering og et familieterapeutisk håndværk.