Kursus: Fostret og fødslens psykologi

Hændelser i fosterperioden og under fødslen kan få vidtrækkende konsekvenser for resten af barnets liv.

Ufødte børn sanser, føler, lærer og påvirkes i høj grad i løbet af fosterperioden. Ny viden tyder på, at meget af det, der karakteriserer os som menneske – vores helbred, personlighed og temperament – har sine rødder i de påvirkninger, vi har været udsat for i fostertilværelsen og under fødslen.

Viden om fostrets og fødslens psykologi kan medvirke til at give spædbørn en bedre start på livet, og det kan give os en mere nuanceret forståelse af nogle af de problemstillinger, vi møder hos ældre børn, unge og voksne – og hos os selv!

På kursusdagen får du et indblik i fostrets og fødslens psykologi. Hvilke konsekvenser kan det f.eks. have, hvis moderen er stresset under sin graviditet, føder for tidligt, har en kompliceret fødsel – eller får en fødselsdepression? Og hvordan kan det påvirke et barn, hvis det mister en tvilling i fosterstadiet eller ikke er ønsket? Dette er en kursusdag med stort fokus på ny viden og mindre på metode og behandling.

Cirka en måned inden kursusdagen vil du modtage et spørgeskema, du bedes udfylde og medbringe på dagen. Skemaet spørger til ét af jeres plejebørns og evt. plejebarnets biologiske mors fosterperiode og fødsel. Du kan muligvis ikke svare på alle spørgsmålene, men udfyld det så godt du kan, idet undervisningen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde med udgangspunkt i deltagernes spørgeskema sammenholdt med viden fra oplæggene.

På dette kursus bliver du klogere på:

  • Indblik i fostrets og fødslens psykologi.
  • Hvordan kan fødselskomplikationer påvirke barnet?
  • Hvordan kan viden om fostrets psykologi gøre os klogere på senere problemstillinger?

Oplægsholdere

Henrik Dybvad Larsen, cand.psych. Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi. Forfatter til bogen ’Fostret og fødslens psykologi. Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen’.

Mette Rahbek, cand.psych. Autoriseret psykolog. Videreuddannet indenfor forskellige grene af psykoterapi, herunder traumebehandling.