Kursus: Magtanvendelse, sociale medier og digital dannelse i plejefamilien

Magtanvendelse og plejebørn – få styr på, hvad du må som plejeforælder ifølge loven. Og bliv klædt på til at støtte og beskytte plejebarnet i den digitale verden og på de sociale medier.

Plejefamilieområdet er omfattet af Lov om voksenansvar, der definerer reglerne for magtanvendelse. Men hvad må du egentlig som plejefamilie - og hvad må du ikke? Hvordan er reglerne, og hvordan kan du fx arbejde med forebyggelse, tingskade og plejebørn med høj aggression? Har børn ret til en mobiltelefon, og hvordan kan du som plejeforælder administrere fx alkohol og husaftaler? Få svar på det og meget mere.

Sociale medier, digitale skærme, spil og offline-tid er temaer, der fylder meget i danske familier – også i plejefamilier. På kursusdagen anlægger Tore Kargo to perspektiver: farer og potentialer i det digitale. Hvilke farer er der i det digitale for vores plejebørn, og hvordan kan vi arbejde med at beskytte plejebørnene? Og hvordan udnytter vi potentialerne, så vores plejebørn bliver ”digitale indfødte”, der kompetent kan færdes i den digitale fremtid?

På kurset bliver du klogere på:

  • Med afsæt i børns rettigheder får du en gennemgang af Lov om voksenansvar og svar på dine spørgsmål om magtanvendelse.
  • Redskaber til forebyggelse af magtanvendelse og voldsomme episoder.
  • En gennemgang af aktuelle digitale tendenser.
  • Du bliver bedre til at passe på dit digitale plejebarn – men også til at udvikle brugen i hverdagen.

Oplægsholder

Tore Kargo, MA i socialpædagogik og afdelingsleder for familieplejeafdelingen i Socialtilsyn Øst. Har arbejdet med magtanvendelsesområdet gennem 20 år. Tore var medlem af regeringens magtanvendelsesudvalg, der i 2015 offentliggjorde sin betænkning, der har dannet grundlag for den nye Lov om voksenansvar. Har undervist i sociale medier og digital dannelse i mange forskellige sammenhænge og indtager et pragmatisk ståsted midt mellem digitale forbud og fri leg.