Københavns Kommunes logo

Kursus: Mønsterbruddets DNA

Det gode mønsterbrud – hvordan skaber man det? Og hvordan kan du støtte plejebarnet i at overkomme svære oplevelser fra barndommen?

Anbragte børn mødes hyppigere end andre børn med lave forventninger til, hvordan de skal klare sig i tilværelsen som voksne. Forskerne kalder det ”forventningsfattigdom”. Lisbeth Zornig Andersen gennemgår de forskellige mistrivselstegn, du som plejeforælder skal være opmærksom på. Hun kommer med forslag til, hvad du kan gøre for at støtte børnene i at overkomme svære oplevelser fra barndommen, styrke deres robusthed og give dem troen på, at de har samme muligheder som andre børn. Kort sagt at støtte barnet i at skabe et mønsterbrud.

Lisbeth kommer også ind på begrebet ”social arv” og den nyeste forskning, der er på området – blandt andet i forhold til forestillinger og fordomme. På kurset får du en række konkrete anbefalinger, du og dit plejebarn kan bruge i hverdagen. Du møder også en af de unge, det handler om, og får den unges perspektiv på udfordringerne.

På kurset bliver du klogere på:

  • Perspektiver på udfordringerne hos anbragte børn.
  • Et tidligere plejebarns erfaringer.
  • Ny forskning om, hvordan man kan støtte børnene - samt børnenes egne bud herpå.

Oplægsholder

Lisbeth Zornig Andersen, cand.polit., tidligere formand for Børnerådet, børnehjemsbarn og mor til fem. Desuden forfatter til bøgerne 'Zornig -Vrede er mit mellemnavn', 'Zornig - Fra vred til voksen' og 'Zornigkuren'. Derudover medforfatter på fagbøgerne 'Jeg ville have sagt det, hvis…', 'Jeg gør mig ondt, når…' og 'Jeg er godt anbragt, når…' samt børnebøgerne 'Hemmeligheder' og 'Nanna på bjørnehjem'.