Københavns Kommunes logo

Kursus: Ny lovgivning - barnets lov

Hvad kommer barnets lov til at betyde for dig som plejeforælder? Få den nyeste viden her.

På kurset vil Karen Elmegaard gennemgå de gennemførte ændringer af reglerne i Barnets lov. Karen retter særligt fokus på de ændringer, der direkte har betydning for plejefamilieanbringelser.

Dagen vil byde på tematiserede gruppedrøftelser med udgangspunkt i egne erfaringer. Udfaldet af gruppedrøftelserne vil blive samlet op i plenum – og her får du som kursusdeltager både indsigt i lovændringerne samt rig mulighed for at videndele med udgangspunkt i egne erfaringer.

På kurset bliver du klogere på:

  • Ændringer af reglerne i Barnets lov.
  • Videndeling med andre plejefamilier.

Oplægsholder

Karen Elmegaard, cand.jur med bred erfaring i forhold til det socialretlige område med særlig fokus på udsatte samt børn og unge. Har erfaring fra ansættelser i bl.a. Ankestyrelsen, Socialministeriet, som lektor på PH Metropol, samt tre forskellige kommuner – på ledelsesniveau og som chefkonsulent. Har desuden arbejdet som advokatfuldmægtig i en periode.