Københavns Kommunes logo

Kursus: Plejebørn som gaver til deres omgivelser – et insisterende udviklingsperspektiv

Plejebørn skal ikke blot forstås som opgaver, som plejeforældre skal tage sig af, men også som gaver.

Denne opmærksomhed kan åbne op for en nysgerrighed og en oplevelse af, at ethvert plejeforhold i sidste ende repræsenterer en mulighed for, at både børn og voksne udvikler sig i kraft af mødet med hinanden.

Dette kan være med til at flytte et fokus fra ”hvad er der galt med det pågældende barn?”, til ”hvad stiller vi som plejefamilie op for at bidrage til den hverdag, som er allermest udviklingsfremmende for plejebarnet?”

Det kan også sætte børns reaktioner i forbindelse med samvær i et nyt lys. Oplægget vil bygge ovenpå de gode nyheder fra moderne hjerne-, udviklings- og tilknytningsforskning.

På kurset får du viden om:

  • Plejebørns loyalitet ikke kun med deres biologiske familie, men også med jer som plejeforældre.
  • Plejebørns uanede udviklingsmuligheder – og plejeforældres opgaver i den forbindelse.
  • Plejeforældres rolle som dem, der holder fast i betydningen af ”permanency”.

Oplægsholder

Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater. Er en del af Metalog, et fagligt og menneskeligt fællesskab, der går på tværs af traditionelle fagtraditioner og insisterer på, at børn og unge altid skal forstås i samspil og i mulig forandring. Forfatter til bøgerne ’Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder’ fra 2008 samt ’Børn og unge, psykiatri og samfund’ fra 2017. Har bidraget med flere artikler og debatindlæg, der alle ligger på www.metalog.dk.