Kursus: Udviklingsforstyrrelser hos plejebarnet: autisme, ADD, ADHD og PDA

Det her kursus er til dig, som har interesse i plejebørn med udviklingsforstyrrelser. Bliv klædt på med konkrete og praktiske metoder, der kan hjælpe børnene.

Der er gennem det seneste årti sket en væsentlig stigning af børn og unge, som bliver udredt med udviklingsforstyrrelser som autisme, Aspergers syndrom og ADD/ADHD, og som samtidig udviser en psykisk sårbarhed i form af angst, depression, selvskade eller kravundgående adfærd.

Kirsten Callesen har specialiseret sig i at opklare, hvordan belastnings- og traumetilstande, angst og manglende sociale strategier udspiller sig hos børn og unge med autisme og ADD/ADHD, og hvad man kan gøre for at støtte børnenes udvikling i en positiv retning.

På kurset gennemgår hun viden og praksis om autisme, ADHD og PDA (ekstrem kravundgående adfærd) på en inspirerende og let omsættelig måde med cases og eksempler. Kirsten giver også en introduktion til, hvad du skal holde øje med, hvis du mistænker disse tilstande hos et barn eller ung. I forhold til børn og unge, som har diagnoserne, er det vigtigt at støtte deres selvforståelse og hjælpe dem til at øge deres strategier i forhold til følelsesregulering, socialt samspil og samvær med andre.

Kirsten vil inddrage cases fra deltagerne, og hun er meget konkret i sine forslag og anvisninger til pædagogisk og psykologisk praksis.

På kurset bliver du klogere på:

  • Hvordan kan man forstå autisme og ADHD ud fra hjernens udvikling?
  • Der er en stigning af børn med udviklingsforstyrrelser og ufrivilligt skolefravær - hvad sker der?
  • Børn og unge kan virke kravundgående i deres adfærd - kendt som PDA, hvad er det og hvorfor undgår børn krav?
  • Hvilke konkrete og praktiske ting kan du gøre for børn og unge med autisme, ADHD og PDA?

Oplægsholder

Kirsten Callesen, psykolog. Specialiseret i at arbejde med mennesker med autismespektrumtilstande. Stifter og indehaver af Psykologisk Ressource Center og har i 2014 startet den selvejende institution Søstjerneskolen på Østerbro i København, en dagbehandlingsskole for elever med autisme og svær komorbiditet. Er særligt optaget af behandling af autismens komorbiditet som angst, depression, sanseforstyrrelser, selvskade, kravundgående adfærd og traume- og belastningstilstande. Medforfatter af ’KAT-kassen’, som er et materiale, der kan bruges til at visualisere samtaleindhold.