Brugertilfredshedsundersøgelsen 2018 sætter fokus på inddragelse af børnene

Center for Familiepleje er i fuld gang med at planlægge den årlige brugertilfredshedsundersøgelse, som udsendes i september 2018.

18-09-2018

- Igen i år sender vi en brugertilfredshedsundersøgelse ud til plejebørn og deres forældre. Vi er særligt interesserede i at høre fra børnene, om de trives og oplever sig tilstrækkeligt inddraget både hjemme hos plejefamilien og i mødet med forvaltningen. I forhold til forældrene er vi også optaget af, hvordan de oplever sig inddraget og mødt. Det fortæller Mette Larsen, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, som er en del af Center for Familiepleje under Socialforvaltningen.

Undersøgelsen udsendes i slutningen af september 2018 og foregår via et online spørgeskema. Invitation til deltagelse vil blive sendt til alle børn og unge fra 12 år og opefter, som bor hos en plejefamilie eller som regelmæssigt kommer hos en aflastningsfamilie. Desuden vil børnenes biologiske forældre også modtage en invitation til at deltage, ligesom de bliver informeret om, at børnene deltager.

Undersøgelsen foregår i alle centre og afdelinger under Socialforvaltningen og altså ikke kun hos Center for Familiepleje. I år er det fjerde gang brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres, siden det i 2014 blev vedtaget, at der skulle være en årlig brugertilfredshedsundersøgelse i Socialforvaltningen.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent