Børn skal inddrages bedre i tilsynet

Nyt projekt skal udvikle metoder, som kan styrke inddragelsen af børn i myndighedstilsyn.

15-01-2018

- Det personrettede tilsyn skal bestå af mere børnevenlige praksisformer, og vi skal være bedre til at inddrage børnene både før, under og efter samtalen med dem.

Sådan beskriver projektleder Carsten Kirk Alstrup fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) ambitionen med projektet ’Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn’. Projektet er støttet af Egmont Fonden og løber fra maj 2017 til april 2020. Det handler om at styrke inddragelsen af anbragte børn i alderen 5-12 år i forbindelse med myndighedstilsynet.

- I projektperioden vil vi bl.a. lave et informationsmateriale til børnene om tilsynet. Det skal gøre det lettere for børnene at forstå formålet med og håndtere deres deltagelse i mødet med en sagsbehandler. Og vi er ved at få udviklet nye procedurer og værktøjer, som ud over sagsbehandlere også bliver målrettet plejeforældre og kontaktpædagoger fra institutioner, siger Carsten Kirk Alstrup.

Nye procedurer

I projektperioden indgår VABU i et tæt samarbejde med enhederne BBU Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave, hvor de nye metoder bliver afprøvet løbende af sagsbehandlerne. Fx et brev, som sagsbehandlerne sender til barnet, inden de kommer på tilsyn.

- Vi kigger bl.a. på formen og sproget i brevet, så man bedre kan komme igennem til barnet og gøre tilsynet mere forudsigeligt. Forklare hvad det handler om på en måde, så barnet kan være med, og invitere til, at barnet kommer med sin mening, siger Carsten Kirk Alstrup.

Han fortæller, at ud over nye metoder til sagsbehandlere har projektet også fokus på plejeforældre og kontaktpædagoger på institutioner. Fx hvilken vigtig rolle de har i forhold til at støtte børnene.

- Her får de metoder og anbefalinger, vi udvikler, en mere uformel karakter. Det handler om, hvordan fx plejeforældre og kontaktpædagoger på en hensigtsmæssig måde kan tale med børnene om tilsynet, både før og efter samtalerne.

God respons fra sagsbehandlerne

Carsten Kirk Alstrup er til stede flere dage om ugen på BBU Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave, og han mærker en god respons på projektet.

- Jeg oplever en dyb begejstring og engagement. Jeg kan mærke, at sagsbehandlerne gerne vil det her. Men der er også mange undersøgelser, som peger på, at børn ikke føler sig hørt af deres sagsbehandler. Så der er vilje og gejst derude til at forbedre praksis for de anbragte børns skyld.

Selv om fokus i projektet lige nu er anbragte børn i Københavns Kommune, spænder projektet bredere på længere sigt. De nye metoder og procedurer skal på sigt udvikles som en elektronisk og digital værktøjskasse, som andre sagsbehandlere, plejeforældre og pædagoger på institutioner i landets øvrige kommuner kan blive inspireret af, når de skal fremme anbragte børns oplevelse af at blive inddraget under deres anbringelse.

Børn er unikke

Arbejdet med at udvikle de nye procedurer er blevet samlet i et metode- og inspirationskatalog, som bliver delt ud til sagsbehandlerne fra begge enheder i løbet af februar måned.

- Kataloget har til formål, at sagsbehandlerne får et overblik over både de sædvanlige og nye procedurer, de skal arbejde efter i forbindelse med det personrettede tilsyn, siger Carsten Kirk Alstrup.

Under arbejdet med at udvikle og systematisere procedurer og værktøjer, er det dog stadig vigtigt at huske på, at hvert barn er unikt.

- Det er på ingen måder muligt at nedskrive ’en bestemt opskrift’ på, hvordan sagsbehandlere bedst kan gennemføre en samtale i det personrettede tilsyn med et barn. Men der findes dog allerede en række metoder og strategier, man kan lade sig inspirere af, når man som sagsbehandler skal have en samtale med et barn. Sammen med disse og de nye procedurer, vi udvikler, er det vigtigt, at man som sagsbehandler grundigt forbereder sig og tilpasser de forskellige procedurer og værktøjer, så det matcher det enkelte barn, fortæller Carsten Kirk Alstrup.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent