Center for Familiepleje vil løfte samarbejdet om børnene

Mere samarbejde med plejeforældre skal sætte fokus på målene fra plejebarnets handleplan.

12-06-2018

Center for Familiepleje er ved at lave ændringer i arbejdsgangene, som skal sikre et stærkere samarbejde mellem de forskellige aktører omkring anbragte børn. Det nye samarbejde indebærer bl.a., at målene fra barnets handleplan kommer mere i fokus. Og for plejefamilierne betyder det, at de vil blive inddraget mere i dialog om målene fra barnets handleplan.

- Vi arbejder med nogle nye metoder til inddragelse, hvor vi har meget fokus på, hvor barnet er her og nu. Plejefamilierne fortæller os, hvordan de allerede arbejder i det daglige med barnet for at opfylde målene fra handleplanen. De input bruger vi til at arbejde mere konkret med fokuspunkterne i handleplanen og justere indsatsen, siger Helle Høier Trier, familieplejekonsulent i Center for Familiepleje.

Dialog med plejeforældre om målene i handleplanen

Det er et krav fra tilsynet, at man som plejefamilie skal kende til målene fra barnets handleplan, og Center for Familiepleje er for tiden ved at uddanne familieplejekonsulenterne for at løfte deres kompetencer i forhold til at understøtte plejeforældrene i at omsætte mål til pædagogisk handlen.

Samtidig har nogle plejefamilier allerede været med til prøve de nye metoder af i pilotforsøg – og de har givet god respons til Center for Familieplejes konsulenter.

- Plejefamilierne har været glade for dialogen om målene i handleplanen. Det betyder, at det arbejde som de allerede gør med barnet, kommer mere tydeligt frem. Og når vi har været på besøg og fået en snak, har de endnu flere konkrete handlemuligheder bagefter, siger Helle Høier Trier.

Efteruddannelse fortsætter i efteråret

Efteruddannelsen for familieplejekonsulenter har løbet hele foråret og fortsætter i efteråret. Her fra juni måned kan flere plejefamilier derfor forvente at være med til at afprøve de nye metoder.

Undervejs er CFF også en del af et pilotprojekt sammen med Borgercenter Børn og Unge City-Østerbro, hvor enkelte plejefamilier kan blive inddraget. Pilotprojektet løber frem til december 2018.

Ændringerne i arbejdsgangene er en del af 'Borgerens Plan', som er en overordnet omstilling af Socialforvaltningens måde at arbejde på.

Kontakt

Helle Høier Trier, Familieplejekonsulent