'Det er tydeligt, at det faktisk hjælper børnene'

Sagsbehandlere er positive overfor nye procedurer, som kan styrke inddragelsen af børn i det personrettede tilsyn.

26-09-2018

Anbragte børn i alderen 5-12 år skal i højere grad inddrages i forbindelse med det såkaldte personrettede tilsyn. Det er formålet med projektet ’Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn’, som Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) er i gang med at gennemføre i et tæt samarbejde med BBU Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave. Projektet er støttet af Egmont Fonden og løber fra maj 2017 til april 2020.

Nye procedurer bliver løbende afprøvet

I projektperioden er projektlederen fra VABU, Carsten Kirk Alstrup, til stede flere dage om ugen hos både BBU Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave. Her er han i tæt dialog med sagsbehandlerne om, hvordan de nye procedurer skal udvikles. Det betyder samtidig, at de nye metoder kan blive kvalitetssikret og videreudviklet løbende af sagsbehandlerne – fx er der lavet et katalog med nye procedurer.

- Det er procedurer, der på forskellig vis skal være med til at kvalitetsforbedre det personrettede tilsyn. Nogle procedurer skal indgå i forberedelsen af tilsynet, andre skal være i spil under samtalen med barnet, og igen skal bestemte procedurer være en fast del af opfølgningen på tilsynet. Inddragelsen af børn skal ses som en proces, ikke blot én bestemt aktivitet, der kun sker under den direkte samtale med børn, siger Carsten Kirk Alstrup.

Stor hjælp til første møde med barnet

Flere sagsbehandlere giver udtryk for, at de nye procedurer virker efter hensigten.

- Jeg synes, at jeg er blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er, at jeg forbereder mig på selve samtalen med barnet. Det har gjort en positiv forskel. Ikke bare for mig som sagsbehandler, men det er tydeligt, at det faktisk hjælper børnene. Det er særligt vigtigt, når jeg møder barnet den første gang. Her har nogle af procedurerne i projektet været en stor hjælp, siger sagsbehandler Mie Sørensen fra BBU Amager.

- Som nyuddannet har det også givet mening for mig at bruge flere af procedurerne i min kontakt med børn, der ikke er anbragt uden for hjemmet. Procedurerne har også her virket godt på børnene og deres forældre, supplerer Helena Mørkboe fra BBU Amager.

Feedback fra sagsbehandlerne bruges til løbende at videreudvikle procedurerne

Ifølge sagsbehandlerne har det en god effekt, at Carsten Kirk Alstrup er til stede flere dage om ugen på BBU Amager og BBU Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave.

- Det har haft stor betydning, at de nye medarbejdere med det samme bliver introduceret til projektet, så de fra starten allerede får indarbejdet de nye procedurer i deres arbejde. Og at de kan modtage faglig sparring fra projektlederen i forhold til at få taget hul på de nye procedurer over for det konkrete barn, der skal føres tilsyn med, siger Mette Kaj Kragballe fra BBU Amager.

Carsten Kirk Alstrup er også af den opfattelse, at den løbende dialog med sagsbehandlerne er med til at højne kvaliteten af udviklingen af de nye procedurer.

- Her i begyndelsen af projektet har det klart været en fordel, at jeg er så meget til stede på enhederne. Når sagsbehandlerne har været på tilsyn, får jeg løbende tilbagemeldinger på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. På den måde bliver jeg hurtigt opdateret på, hvorvidt og hvordan nogle af de nye procedurer skal forkastes, justeres eller videreudvikles.

Projektets ideer skal bredes ud på sigt

Selv om projektets primære målgruppe er de yngre anbragte børn fra de to enheder i Københavns Kommune, er de voksne på børnenes anbringelsessteder også en målgruppe i projektet. Inden længe vil plejeforældre og kontaktpædagoger på institutioner, hvor børnene er anbragt, modtage et informationsmateriale, som sætter fokus på deres afgørende støtte – særligt før og efter det personrettede tilsyn.

Projektet spænder også bredere på længere sigt. De nye metoder og procedurer skal på sigt udvikles som en elektronisk og digital værktøjskasse, som andre sagsbehandlere, plejeforældre og pædagoger på institutioner i såvel hele Københavns Kommune som i landets øvrige kommuner kan bruge som inspiration.

Projektet har desuden inspireret VABU’s arbejde med at udvikle redskaber til at styrke socialtilsynets inddragelse af anbragte børn i forbindelse med tilsynsbesøg i plejefamilier og på døgninstitutioner.