Dialog om læsning skal styrke plejebørns sproglige udvikling

Nyt projekt skal via dialogisk læsning forbedre anbragte børns sproglige færdigheder.

30-04-2018

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) og TrygFondens Børneforskningscenter sætter nu gang i projektet READ i plejefamilier. Formålet er at forbedre anbragte børns sproglige færdigheder, så de får mulighed for at opnå bedre trivsel og styrke deres muligheder for dannelse af relationer til andre børn og voksne – et vigtigt fundament for senere at klare sig godt i skolen.

Projektet tager udgangspunkt i metoden ’Dialogisk læsning’, som handler om at have en dialog med barnet om de tekster, som bliver læst højt.

- Dialogisk læsning har været afprøvet både i udlandet og i Danmark, og begge steder har det givet positive resultater for sprogudvikling hos børn i dagtilbud. Nu er det tid til at prøve det af blandt plejebørn fra 3 til 6 år, siger Line Klyvø, projektleder fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Invitationer til at deltage kommer i første halvdel af maj

Invitationer til plejeforældre med plejebørn i alderen 3-6 år, som endnu ikke går i skole, bliver udsendt i løbet af maj måned 2018. Herefter bliver alle plejeforældre kontaktet telefonisk af deres familieplejekonsulent eller af projektleder med en opfordring til at deltage i forløbet.

De plejeforældre, som deltager i projektet, skal læse højt for og med deres plejebørn i ca. 10-20 minutter mindst tre gange om ugen i fem måneder. Men i modsætning til traditionel højtlæsning, hvor barnet er passiv modtager af den voksnes læsning, bruger man dialogisk læsning til at inddrage barnet i små dialoger undervejs.

- Det er med til at øge barnets ordforråd og styrke sprogudviklingen. Og plejefamilierne vil få tilsendt bogpakker med aktuel børnelitteratur, som de kan læse med børnene. Vi vil også hjælpe med guides til litteratur, som de kan låne på biblioteket eller finde online, siger Line Klyvø.

Sideløbende vil deltagende plejeforældre komme på to kursusdage, hvor de får instruktioner til dialogisk læsning, hjælp til at vælge de rigtige materialer og sparring med andre plejeforældre. Og under hele forløbet vil der være opfølgning og støtte fra plejefamiliens familieplejekonsulent og projektets tovholder i kommunen.

Evaluering skal bruges til at lave anbefalinger

For at kunne måle effekten af projektet skal børnenes sproglige og socioemotionelle kompetencer testes ved projektets start og ved afslutningen på indsatsen. Målingen bliver suppleret af kvalitative enkeltinterview med en andel af de deltagende plejeforældre og børn før og efter læseperioden. Disse interview giver indblik i hvordan plejeforældre og børn oplever forløbet og kan blandt andet give input til en vurdering af hvorvidt Center for Familiepleje fremadrettet vil anbefale kommende plejefamilier med børn i børnehavealderen at læse efter metoden med deres plejebørn.  

- Evalueringen vil således samlet set rumme, dels en måling af om indsatsen styrker børnenes sproglige udvikling og læring, dels vil den give indblik i plejeforældrenes oplevelser af hvilken betydning læsningen har for forholdet mellem plejeforældre og børn samt indblik i hvordan de oplever det at læse for og med børnene efter metoden, forklarer Line Klyvø.

Kontakt

Line Klyvø