Udsatte børn i København mangler pleje- og aflastningsfamilier

Lige nu mangler Københavns Kommune 78 pleje- og aflastningsfamilier, der har lyst til at give et barn ekstra omsorg og hjerterum.

19-11-2018

Der er mangel på pleje- og aflastningsfamilier i København. Derfor sætter kommunen nu ind med en ekstra indsats, der skal få flere københavnske familier med hjerterum og overskud til at melde sig som pleje- eller aflastningsfamilie for et barn, der har brug for ekstra omsorg.

Budskabet er, at alle kan gøre en forskel – uanset civilstand, boligsituation eller erhverv. Det afgørende er, at man har overskud til at give omsorg og tryghed til et barn, der har brug for det.

- Der findes ingen fast formel for, hvordan en pleje- og aflastningsfamilie ser ud. Det eneste væsentlige er, at man har hjerterum og overskud til at være der for børnene – og at man virkelig vil det. Jeg håber, at flere københavnere vil overveje at åbne deres døre op for nogle af byens udsatte børn, siger socialborgmester Mia Nyegaard.

Mangler især familier, der bor i eller tæt på København

Lige nu mangler Københavns Kommune 22 plejefamilier og 56 aflastningsfamilier, som primært bor i eller tæt på København.

- Vi søger især folk, som bor i hovedstadsområdet. Det gør vi, fordi vi ved, at det betyder meget for børnene, at de kan blive i deres nærområde, så de ikke skal bruge for meget tid på transport og stadig kan deltage i sociale arrangementer med deres venner, siger Sten Kruse-Blinkenberg, der er chef for Center for Familiepleje i Københavns Kommune, og uddyber, at behovet for familieplejere er stigende:

- Mange af de nuværende plejeforældre går på pension i løbet af de kommende år, så der er et stigende behov for at finde yngre erstatninger for dem.

Center for Familiepleje i Københavns Kommune mangler især pleje- og aflastningsfamilier, som kan håndtere børn med flere samtidige udfordringer, for eksempel søskendepar og børn med handicap eller diagnoser. 

Det giver så meget igen

Janne Billsteen Christensen og hendes mand har været plejeforældre i over 20 år og har på nuværende tidspunkt to børn i pleje foruden deres tre biologiske børn. Plejebørn har i høj grad været med til at berige parrets liv – og de føler, at det har givet noget til deres familie at åbne dørene for nogle børn, som har haft brug for det.

- Som plejeforældre er du med til at gøre en forskel og sende nogle godt på vej. Det giver os rigtig meget at være noget for nogen. Børnene mangler kærlighed, omsorg og opdragelse, og det kan vi hjælpe med. Og samtidig kan jeg mærke, at det også har gjort noget godt for mine biologiske børn, som har fået stor tolerance over for andre menneskers udfordringer, fortæller Janne Billsteen Christensen.

Fakta

Fakta om plejefamilier og aflastningsfamilier

Hvert år får omkring 100 københavnske børn et nyt hjem hos en plejefamilie og hertil kommer ekstra hjælp i form af aflastningsfamilier. Det kan være børn i alle aldre og med forskellige sociale problemer eller handicaps, som har brug for at komme i familiepleje.

Lige nu mangler der i København 22 plejefamilier og 56 aflastningsfamilier, som kan være med til at give udsatte børn omsorg og tryghed.

Det er Socialtilsyn Hovedstaden, som godkender alle nye pleje- og aflastningsfamilier med bopæl i København og omegn.

Pleje- og aflastningsfamilier bliver altid støttet med viden og uddannelse fra Center for Familiepleje i Københavns Kommune.

Pleje- og aflastningsfamilier får dækket omkostninger og modtager et vederlag. Vederlag og vilkår afhænger af det enkelte barns behov og er fastsat i individuelle kontrakter mellem kommunen og den enkelte familiepleje.

Meld dig på www.blivplejefamilie.dk og www.blivaflastningsfamilie.dk

​Fakta om kampagnen

Kampagnen lanceres d. 19. november af Center for Familiepleje (CFF) i Københavns Kommune. Kampagnens formål er at rekruttere nye, godkendte pleje- og aflastningsfamilie i København og omegn.

En plejefamilie er en familie, som har et barn anbragt i døgnpleje, altså boende i hjemmet. En aflastningsfamilie er en familie, som passer et barn hver anden eller tredje weekend plus måske en hverdag i ugen og i ferier.

Kampagnen løber frem til uge 51.

Se mere på: www.blivplejefamilie.dk og www.blivaflastningsfamilie.dk