Brugertilfredshedsundersøgelsen 2019: føler børn og forældre sig inddragede og hørt?

Center for Familieplejes årlige brugertilfredshedsundersøgelse bliver udsendt i september 2019.

21-08-2019

- Nu er vi på vej med dette års brugerundersøgelse. Vi er interesserede i at høre fra børnene, om de er glade og tilfredse med deres situation og den rolle, som vi spiller. Og vi lægger stor vægt på at spørge både børn og forældre, samt om de føler sig tilstrækkeligt inddragede og hørt, fortæller Mette Larsen, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, som er en del af Center for Familiepleje under Socialforvaltningen.

Undersøgelsen foregår via et online spørgeskema og bliver udsendt i slutningen af september 2019. Invitation til deltagelse vil blive sendt til alle børn og unge fra 12 år og opefter, som bor hos en plejefamilie eller som regelmæssigt kommer hos en aflastningsfamilie. Børnenes biologiske forældre vil også modtage en invitation til at deltage, ligesom de bliver informeret om, at børnene deltager.

Undersøgelsen foregår i alle centre og afdelinger under Socialforvaltningen.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent