Anbragte børn og unge skal inddrages mere, når Socialtilsynet kommer på besøg

VABU har udviklet redskaber til socialtilsynenes inddragelse af børn og unge i forbindelse med tilsyn.

04-03-2019

Socialstyrelsen ønsker at styrke inddragelsen af anbragte børn under tilsynsbesøg i plejefamilier og opholdssteder. Derfor har Socialstyrelsen bedt Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) om at udvikle forskellige redskaber til de medarbejdere, som står for tilsynsbesøg i plejefamilier.

- De nye redskaber er lavet, så det bliver nemmere at inddrage barnet eller den unge som informant, siger projektleder Mette Larsen fra Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Hun forklarer, at redskaberne kan bruges både inden og under samtalen. Der er fx et personligt brev og informationsmateriale til barnet inden samtalen og interviewguides og spørgeskemaer under samtalen.

Nye redskaber har fokus på at opsamle observationer

Der er også udviklet et redskab til at bearbejde og opsamle de observationer, som tilsynskonsulenterne gør sig under tilsynsbesøg.

- Tilsynskonsulenterne gør mange relevante observationer under et besøg, og vi har lagt vægt på, at de nye redskaber kan opsamle og medtage de observationer i vurderingen af anbringelsesstedet. Der findes en masse viden der, som skal med i det samlede billede, siger Mette Larsen.

Socialstyrelsen og VABU har netop afsluttet en præsentationsrunde, hvor de forskellige redskaber blev præsenteret for de fem socialtilsyn. Tilsynskonsulenterne fra de fem socialtilsyn tog umiddelbart godt imod redskaberne. Nu skal tilsynene i gang med at anvende redskaberne og gøre dem til deres egne.

Plejebarnet bliver bedre forberedt og inddraget

Som plejefamilie betyder det, at I sandsynligvis støder på redskaberne, når socialtilsynet kommer på besøg. I vil forhåbentligt opleve, at jeres plejebarn både bliver bedre forberedt og mere konsekvent inddraget i tilsynsbesøg og at de observationer, tilsynskonsulenterne gør sig, når de er på besøg, bliver skrevet mere tydeligt frem i tilsynsrapporterne.

Redskaberne er blevet udviklet med inspiration fra et andet igangværende projekt i VABU, nemlig projektet om Bedre Børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn, som omhandler inddragelsen af de yngre børn i det personrettede tilsyn med sagsbehandleren. Projektleder i VABU er Carsten Kirk Alstrup.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent