Døgninstitutioner skal støtte plejefamilier i Københavns Kommune

Specialiserede døgninstitutioner skal være med til at støtte plejefamilier i Københavns Kommune.

03-06-2019

Videncenter for Anbragte Børn og Unge (VABU)/Center for Familiepleje skal i samarbejde med Center for Socialpædagogik og psykiatri samt Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Børn og Unge udvikle en model for, hvordan nogle af de mest specialiserede og fagligt stærke døgninstitutioner i København kan inddrages i det rådgivende og støttende arbejde med plejefamilier.

- Døgninstitutionerne er fagprofessionelle, og de kender dagligdagens udfordringer. De vil derfor kunne give rådgivning til plejefamilierne om barnets særlige behov og helt specifikke udfordringer. De vil kunne give løsninger og metoder, som de selv bruger i det daglige samvær med barnet, siger Signe Bressendorff, projektleder i VABU.

Fokus på at støtte de behandlingskrævende børn

Projektet vil have fokus på plejefamilier, der har et barn anbragt, der er særligt behandlingskrævende. Det kan fx være børn med affektive lidelser som depression, mani eller bipolare lidelser, som typisk viser sig i forbindelse med puberteten. Der kan også være tale om børn med psykoseproblematikker, angst, selvmordsadfærd, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

- Vi tror også på, at det vil blive mere overskueligt for nogle pleje- og netværksplejefamilier at stille sig til rådighed for et behandlingskrævende barn, hvis de kan blive del af et forløb, hvor barnet kan få støtte, behandling og omsorg fra døgninstitutionen, som barnet kender. Samt mulighed for aflastning, forklarer Signe Bressendorff.

Mulighed for at anbringe kriminalitetstruede børn og unge i familiepleje

Projektet skal også at afprøve muligheden for, at en ny målgruppe af kriminalitetstruede børn og unge kan anbringes i familiepleje. Formålet er at imødekomme kommende lovgivning om, at kriminalitetstruede børn helt ned i 10-12 årsalderen i højere grad skal anbringes.

- Vi vil se på, hvordan man kan reducere barnets risiko for at ende i kriminalitet ved at tilbyde barnet et varmt og omsorgsfuldt hjem og samtidig fjerne barnet fra sit oprindelige miljø. Vi vil også gerne blive klogere på, hvilken hjælp og støtte plejefamilier har brug for, for at kunne sige ja til at modtage et barn eller en ung, som er kriminalitetstruet, siger Signe Bressendorff.

Projektet løber fra januar 2019 til december 2021.

Kontakt

Signe Bressendorf, Projektleder