Flere børn og kommuner i gang med dialogisk læsning

Over 200 børn fra 22 kommuner får nu mulighed for at forbedre deres sproglige færdigheder.

21-08-2019

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) og TrygFondens Børneforskningscenter har gennemført det første forløb af projektet READ i plejefamilier for at forbedre anbragte børns sproglige færdigheder. 160 børn fra 18 forskellige kommuner har deltaget - og VABU arbejder nu på at planlægge det næste forløb med nye børn og plejeforældre.

- Nu laver vi en runde mere, så flere børn og plejeforældre får muligheden for at deltage. Derfor har vi gennem en periode i foråret rekrutteret plejeforældre og plejebørn, og vi har fået omkring 80 børn mere med, så vi er nu godt oppe over de 200 deltagere fra 22 kommuner. Det giver os et solidt grundlag i evidensstudiet, siger projektleder fra VABU, Line Klyvø.

Motiverende for barnet at blive involveret i læsningen

Gennem det første forløb har børnene har været opdelt i en indsats- og kontrolgruppe. Indsatsgruppen har modtaget en bogpakke med 10 børnebøger, plejeforældrene har været på kursus i dialogisk læsning, og sideløbende læst for børnene ca. 3 gange om ugen. Der har været sprogtests før og efter, og Line Klyvø har lavet interviews med både plejeforældre og børn for at høre om deres erfaringer med læsemetoden.

- I de interviews, jeg har været ude og lave, har plejeforældrene omtalt deres deltagelse i forløbet positivt. Nogle har lært noget nyt, andre er blevet mere opmærksomme på at have de her samtaler med barnet, mere bevidste om det sproglige i hverdagen og om at få snakket med barnet i andre situationer i hverdagen.

- Og andre fortæller, at barnet er blevet gladere for at læse, at det måske mere er blevet en del af hverdagen. Det er motiverende for barnet at blive mere involveret i læsningen, siger Line Klyvø.

Næste forløb tager fart til september

Det næste forløb starter op i løbet af august-september og kører indtil foråret 2020. Herefter bliver der lavet en afsluttende rapport med analyse og opsamling på data fra projektet, herunder sprogtest og interviews.

Projektet tager udgangspunkt i metoden ’Dialogisk læsning’, som handler om at have små dialoger med barnet om de tekster, som bliver læst højt. Men i modsætning til traditionel højtlæsning, hvor barnet er passiv modtager af den voksnes læsning, bruger man dialogisk læsning til at inddrage barnet i små dialoger undervejs.

Kontakt

Line Klyvø, Projektmedarbejder