Koncept for intensiv støtte til plejefamilier

Ny lovgivning skal sikre, at plejefamilier modtager intensiv støtte, når de får et plejebarn.

23-04-2019

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge/Center for familiepleje i Københavns Kommune og VIA University College udvikler sammen konceptet ”Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb” på vegne af Socialstyrelsen. Konceptet er et tilbud til kommunerne, der skal være med til at sikre, at plejefamilier modtager intensiv støtte i starten af en anbringelse.

Plejefamilier har gode muligheder for at tilbyde deres plejebørn et hverdagsliv, der ligger tæt på det, andre børn oplever – netop fordi der er tale om et familiemiljø. Undersøgelser viser, at anbragte børn har særlige udfordringer og komplekse behov. For at plejeforældre kan støtte op om et plejebarn og hjælpe det ind i en positiv udvikling, er det derfor afgørende, at de bliver rustet til opgaven.

Det er baggrunden for den nye lovgivning – ”Mere kvalitet i plejefamilier” – der træder i kraft 1. juli 2019. Ifølge de nye bestemmelser i serviceloven skal alle kommuner herefter sørge for, at plejefamilier, når de får et nyt plejebarn anbragt hos sig, får en intensiv støtte (SEL § 66 c, stk.2).

Forløb, kursus og digital platform

Konceptet kan bruges af familieplejekonsulenter, andre medarbejdere i kommunen eller eksternt personale, der skal stå for tæt støttede opstartsforløb.

Det samlede koncept består bl.a. af:

  • 15 undervisningsmoduler
  • Temasupervision
  • E-læring
  • Den digitale platform TSOP.dk

Et gratis fem-dages kompetencekursus for familieplejekonsulenter m.fl. Kurset er en forudsætning for at kunne anvende Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb.

For at bruge konceptet til tætstøttede opstartsforløb skal man som kommune tilmelde sig brugen af konceptet. Ansøgningsfristen er den 27. maj. Herefter kan man efterfølgende tilmelde sig kompetencekurserne i efteråret 2019. Kurserne udbydes i Aalborg, Silkeborg, Kolding, København og Slagelse.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent