Målinger skal hjælpe til at øge anbragte børn og unges trivsel

Projektet ’Mig og min plejefamilie’ er gået ind i prætest-fasen og måler på anbragte børn og unges trivsel.

02-12-2019

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge og Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) er gået i gang med prætest-fasen i projektet Mig og min plejefamilie, som har til formål er at øge familieplejeanbragte børn og unges trivsel og læring. Målgruppen er børn og unge, der er døgnanbragt i familiepleje i aldersgruppen 4-12 år.

Brugen af SDQ bliver testet før den større undersøgelse

Som en del af projektet skal plejebørnenes trivsel systematisk måles gennem ’SDQ’ (Strenghts and Difficulties Questionnaire), som er et relativt enkelt redskab, der måler på flere dimensioner af børn og unges psykiske og sociale trivsel, såvel vanskeligheder som styrker.

- Vi er nu startet i en prætest-fase med at afprøve SDQ på et mindre antal børn i Københavns Kommune. Det er en måde at teste vores brug af SDQ og de tilbagemeldinger, vi får på den. Så er vi helt klare, når vi ruller SDQ’en ud i større omfang i den endelige afprøvningsfase, som er sat til at starte op til april, siger Signe Bressendorff, projektleder fra VABU.

Indsatskataloget skal indeholde fire indsatser

- Hvis plejeforældre kan se ud fra målingerne, at barnet ikke trives eller klarer sig dårligt i skolen, skal de have nogle handlemuligheder. Til det formål bliver der lavet et indsatskatalog med indsatser, som plejeforældrene kan bruge til at forbedre trivsel og læring hos barnet, forklarer Signe Bressendorff.

Indsatskataloget består af fire veldokumenterede og lettillgængelige indsatser: READ (projekt, som har til formål er at forbedre anbragte børns sproglige færdigheder ved brug af metoden Dialogisk læsning), Time2learn (læring via forskellige brætspil), DUÅ (De Utrolige År, et program som har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil både mellem børn og deres forældre og mellem børn og pædagoger/ lærere), samt samarbejdssamtaler, som enten kan bruges forebyggende eller dér, hvor der er opstået en konflikt i relationen mellem de samarbejdende parter om barnet.

Indsatsen kan sættes i gang af plejeforældrene selv eller i samarbejde med familieplejekonsulenten/sagsbehandleren eller andre relevante professionelle aktører.

Projektet startede op i januar 2018 og forventes afsluttet i januar 2022. Yderligere samarbejdspartnere i projektet er skolesundhed.dk under Komiteen for Sundhedsoplysning, samt TrygFondens eget Børneforskningscenter under Aarhus Universitet. Projektet er udviklet med finansiering fra TrygFonden og den A.P. Møllerske støttefond.

Kontakt

Signe Bressendorf, Projektleder