Plejefamiliernes stemme og viden om barnet skal mere frem

Samarbejdet med plejeforældrene skal styrkes - én af måderne bliver dialog om målene fra barnets handleplan.

04-03-2019

Center for Familiepleje er i fuld gang med at implementere 'Borgerens Plan', som er en overordnet omstilling af arbejdsgangene i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Formålet er at sikre et stærkere samarbejde mellem de forskellige aktører omkring udsatte børn. Det kan fx være sagsbehandler, familieplejekonsulent, skole, kontaktperson og plejefamilie.

- Borgerens Plan skal blandt andet være med til at understøtte, at plejefamiliernes stemme og viden om barnet kommer mere frem, siger Sten Kruse-Blinkenberg, Centerchef i Center for Familiepleje, og uddyber:

- Plejefamilierne er jo dem, der er tættest på barnet i hverdagen, og derfor er deres viden og erfaring meget vigtig at få frem.

Fælles fokus på barnets handleplan

En af måderne at inddrage plejefamilierne bliver fx at sætte mere fokus på målene fra barnets handleplan - i et samarbejde mellem plejefamilie og familieplejekonsulent.

- Plejefamilierne skal være med til at prioritere de mål, der er, og sætte nogle gode pædagogiske delmål sammen med deres familieplejekonsulent, forklarer Helle Høier Trier, familieplejekonsulent i Center for Familiepleje og tilføjer:

- Formålet med Borgerens Plan er også inddragelse af barnet, og der er plejefamilierne jo en vigtig repræsentant for barnets stemme i mange af vores sager.

Center for Familiepleje har netop afholdt et kursus, hvor de tilmeldte plejeforældre har fået en fælles introduktion til Borgerens plan.

- Der var god respons og feedback til os, og fremadrettet vil alle plejeforældre nu få en introduktion af deres familieplejekonsulent til, hvordan de skal arbejde med de nye metoder, forklarer Helle Høier Trier.

God respons fra pilotprojekt

Center for Familiepleje har gennem efteråret 2018 afprøvet de nye metoder i Borgerens Plan i et pilotprojekt sammen med Borgercenter Børn og Unge City-Østerbro. Enkelte plejefamilier er blevet inddraget med positive resultater til følge.

- Samarbejdet bliver jo gjort på en måde, så man faktisk ikke føler, at der bare skal holdes øje med en, man er en del af det, siger plejefar Jørgen Andersen.

For at sikre implementeringen af Borgerens Plan har alle familieplejekonsulenter fra Center for Familiepleje gennem 2018 været på kursus i forhold til at lave fælles mål sammen med deres plejefamilier.

- Alle konsulenter er nu klædt på til det og begynder at gå i gang i de fleste af deres sager. I løbet af 2019 vil alle plejefamilier være i gang med den nye type dokumentation, som hedder Borgerens Plan, siger Helle Høier Trier.

Kontakt

Helle Høier Trier, Familieplejekonsulent