Undervisning til tæt støttede opstartsforløb er gået i gang

Plejefamilier har hjulpet familieplejekonsulenterne med at kvalificere indholdet på kurserne.

02-12-2019

Center for Familiepleje har taget fat på undervisningen af den første omgang plejefamilier, der skal gennemgå et ’Tæt støttet opstartsforløb’:  et intensivt støtteforløb til plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje. Formålet er at sikre, at anbringelsen kommer godt fra start, og at man undgår sammenbrud.

- Vi er i fuld gang med kurser på de første tæt støttede opstartsforløb. Under vores forberedelser har vores familieplejekonsulenter afholdt ’test-kurser’ for flere af vores plejefamilier, og vi vil gerne sige tak til alle, der var med – det var været en stor hjælp, siger Anne Melchior Hansen, faglig leder i Center for Familiepleje.

Kurser kan være med til at give ro på i opstarten

De plejefamilier, der har deltaget på test-kurserne, er generelt positive overfor forløbet.

- Vi har været på mentaliseringskurset, og det har været helt fantastisk og hyggeligt. Sidenhen har jeg allerede brugt mentalisering flere gange og vil absolut bruge det fremadrettet. På en eller anden måde er det jo noget, jeg kendte til, men det har været rigtig godt at få sat nogle ord på det, siger Tom Beck, som er plejeforælder sammen med sin kone, Lisette Beck.

Tom Beck mener også, at det vil være givtigt i forhold til de nye anbringelser, som Tæt støttede opstartsforløb er tiltænkt:

- Jo mere man kan blive klædt på, jo bedre er det. Sådan et kursus i mentalisering vil give noget mere ro på i forhold til, hvad man er i stand til overfor plejebarnet, siger Tom Beck.

Alle familieplejekonsulenter skal certificeres til at kunne gennemføre et Tæt støttet opstartsforløb

Tæt støttede opstartsforløb er et nyt koncept fra Socialstyrelsen, som her i 2019 er kommet i brug i Center for Familiepleje for alle nye anbringelser, uanset om det er første gang, familien har et barn i pleje, eller om familien tidligere har haft ét eller flere anbragte børn. Størstedelen af familieplejekonsulenterne i Center for Familiepleje er allerede blevet certificeret i at gennemføre Tæt støttede opstartsforløb for plejefamilier – og de resterende familieplejekonsulenterne i fuld gang med forløbet.

- Vi er kommet godt i gang med Tæt støttede opstartsforløb. Nu ser vi frem til 2020, hvor vi skal tilbyde endnu flere plejefamilier et tæt støttet opstartsforløb. Der er 15 forskellige undervisningsmoduler, så der er rig mulighed for at tilpasse opstartsforløbet, så det bliver skræddersyet til den enkelte plejefamilie og deres nye plejebarn. Vi glæder os også til at få lavet en løbende erfaringsopsamling, så vi hele tiden kan tage pulsen på dette nye tiltag, siger Anne Melchior Hansen.

Som plejefamilie kan I følge med og læse mere om tæt støttede opstartsforløb på vores hjemmeside - bl.a. kan I få overblik over de forskellige undervisningsmoduler og hvornår de afvikles.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside om tæt støttede opstartsforløb.

Kontakt

Anne Melchior Hansen, Faglig chef