Københavns Kommunes logo

Brugerundersøgelse: Familieplejen Københavns støtte under Coronaepidemien

FK igangsætter nu en brugerundersøgelse for at blive klogere på, hvordan pleje- og aflastningsfamilierne har oplevet Corona-nedlukningen.

08-09-2020

Store dele af Danmark var lukket ned i perioden 13. marts til 8. maj på grund af Coronavirus. Familieplejen København har under hele Coronaepidemien fortsat arbejdet med at understøtte Københavns Kommunes pleje- og aflastningsfamilier, dog under ændrede vilkår: Der har været færre fysiske besøg hos familierne, i stedet har der været telefon- og videokontakt samt information via breve og centerets hjemmeside.

Mulighed for at lære af familiernes erfaringer

Familieplejen København igangsætter nu en brugerundersøgelse for at få viden om, hvordan familierne har oplevet Corona-nedlukningen - og hvad der kan forbedres.

- Vi kan ikke afvise, at der på et tidspunkt kommer en ny nedlukning, fx lokalt eller regionalt. Derfor vil vi gerne lære af familiernes oplevelser. Det vil gøre os i stand til at støtte dem endnu bedre i tilfælde af en ny nedlukning, siger Anne Melchior Hansen, Faglig chef i Familieplejen København.

Hvad har fungeret, og hvad har fungeret knap så godt?

Brugerundersøgelsen bliver sendt til samtlige pleje- og aflastningsfamilier i regi af Københavns Kommune, og alle besvarelser er anonyme. Undersøgelsen indeholder fx spørgsmål om, hvordan de har oplevet nedlukningen og den tilhørende støtte fra Familieplejen København. Hvad har fungeret, og hvad har ikke været så godt?

- Vi håber, at vores pleje- og aflastningsfamilier vil tage sig tid til at svare på denne korte evaluering. Vi vil rigtig gerne have deres erfaringer, så vi kan bruge dem fremadrettet, siger Anne Melchior Hansen.

Undersøgelsen bliver udsendt til pleje- og aflastningsfamilierne i uge 36.

Kontakt

Siri Dencker