Konference d. 23. april 2020: Hvordan kan du inddrage børn, unge og deres netværk i anbringelsessager?

Anbragte børn og unge vil gerne inddrages i beslutningerne om dem. Kom med og få nye metoder og tilgange til at inddrage børn og unge.

03-02-2020

Opdatering 16/3: Pga. situationen med Coronavirus er konferencen udskudt. Det er endnu ikke afklaret, hvordan den bliver afholdt.

Torsdag den 23. april afholder Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) en landsdækkende konference i Kulturhuset Island Brygge i København. På konferencen kan du høre om nye metoder og tilgange til at inddrage børn, unge og deres netværk i anbringelsessager.

- Vi ved fra forskningen, at børn kan og gerne vil inddrages i beslutningerne om dem, men at mange børn har brug for støtte til at forstå og håndtere samtaler med voksne myndighedspersoner, siger Mette Larsen, antropolog og leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Metoder til at tale med børnene

VABU og to myndighedsenheder fra Københavns Kommune har gennem et treårigt projekt finansieret af Egmont Fonden arbejdet med, hvordan man kan styrke inddragelsen af især de yngre børn og unge i tilsynssamtaler, bl.a. ved at udvikle nogle børnevenlige inddragelsesformer.

 - På konferencen skal vi blandt andet se på, hvad vi er nået frem til i projektet. Hvordan forbereder man fx børn inden et tilsynsbesøg, så de bliver mindre nervøse og får mere lyst til at deltage? Og hvad kan man gøre, når man taler med børn, der svarer, ”det ved jeg ikke” til de fleste spørgsmål? Det er noget af det, vi kommer ind på, siger Mette Larsen.

Hvilken betydning har det, hvordan vi taler om børnene?

- Det har ikke kun betydning, hvordan vi taler med børnene, men også hvordan vi taler om dem, og hvordan vi skriver om dem, så de føler sig set og respekteret. Det er et vigtigt emne, som også er en del af konferencen. Og vi fokuserer ikke kun på sagsbehandlernes, men også på plejeforældrenes og kontaktpædagogernes roller, forklarer Mette Larsen.

På konferencen får du også indblik i, hvordan en anbringelsessag kan se ud fra det private netværks perspektiv, og du kan høre et ungt menneskes personlige historie om egen inddragelse i et nu afsluttet anbringelsesforløb.

Konference henvender sig til praktikere i kommunerne, forskere, politikere og andre, der er optaget af inddragelse af anbragte børn og unge.

Prisen for deltagelse er 900 kr. ekskl. moms, og fristen for tilmelding er den 13. april.

OBS: Ved en fejl kom der til at stå i det nyhedsbrev, vi sendte ud, at konferencen bliver afholdt onsdag den 23. april - men det er torsdag den 23. april.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent