Målinger til at øge anbragte børn og unges trivsel går i gang

Projekt ’Mig og min plejefamilie - en hånd til bedre trivsel’ afprøver målinger på anbragte børn og unges trivsel.

14-09-2020

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) og Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) går nu i gang med en større afprøvning af målinger på anbragte børn og unges trivsel. Det sker som en del af projektet Mig og min plejefamilie- En hånd til bedre trivsel. Projektet har til formål at styrke trivslen for børn i alderen 4-12 år, der er anbragt i familiepleje.

Afprøvningen skal kortlægge, om en systematisk anvendelse af SDQ og OBS-I spørgeskemaer (med særskilt fokus på læring) kan gøre os klogere på plejebørnenes trivsel, samt hvilke indsatser der kan eller skal iværksættes ved tegn på mistrivsel.

SDQ - spørgeskema med fokus på trivsel

’SDQ’ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) bliver i projektet brugt til systematisk at måle plejebarnets styrker og vanskeligheder med at håndtere hverdagens udfordringer. SDQ er et velafprøvet og relativt enkelt spørgeskema, der skal besvares af plejeforældre og andre betydningsfulde voksne, der kender barnet godt - fx en skolelærer eller pædagog. Børn på 11 år eller derover kan også vælge selv at svare på spørgeskemaet. Det tager omkring 5 minutter at besvare en SDQ.

OBS-I – spørgeskema med fokus på indlæring

OBS-I (OBS på Indlæring) er et mindre spørgeskema, som har til formål at vurdere, om barnet har udfordringer i forhold til sin indlæring.  OBS-I er et uddrag af et velafprøvet spørgeskema kaldet ’5-15’, som bruges i PPR mange steder i landet. OBS-I versionen bliver brugt for første gang i dette projekt. Spørgeskemaet sætter fokus på sprogtilegnelse, forudsætninger for læring for de yngre børn, og læsning, regning, tilgang til læringssituationer og vanskeligheder med indlæring for de ældre børn. Spørgeskemaet er for børn, der går i skole og skal besvares af plejeforældre og andre betydningsfulde voksne på samme måde som SDQ. Det kan besvares på 5-10 minutter.

SDQ og OBS-I som dialogredskab

Resultatet af de to spørgeskemaer skal fungere som dialogredskab i samarbejdet med plejefamilierne om de plejeanbragte børns trivsel og læring i skolen.

- Resultaterne af SDQ og OBS_I er IKKE diagnostiske, og kan ikke give et facit på barnets trivsel og læring. Men de kan være en hjælp til at fokusere på barnets styrker og vanskeligheder, hvad plejeforældrene eventuelt kan gøre for at støtte barnets trivsel og læring, samt om plejeforældrene har brug for yderligere støtte eller kompetenceudvikling, siger Signe Bressendorff, projektleder fra VABU.

Læringsindsatser i hjemmet

SDQ og OBS-I kan give en skærpet opmærksomhed på barnets eventuelle udfordringer og resultaterne af spørgeskemaerne kan betyde, at det bliver vurderet, at barnet kan have gavn af en forstærket læringsindsats i hjemmet. Plejeforældrene og barnet vil da blive inviteret til at deltage i et forløb med enten dialogisk læsning (READ) eller læringsspil (Time2Learn).

Hvornår og med hvem?

Afprøvningen starter op den 1. oktober 2020 og fortsætter frem til januar 2022. Otte kommuner, herunder København, deltager i afprøvningen. Yderligere samarbejdspartnere i projektet er skolesundhed.dk under Komiteen for Sundhedsoplysning samt TrygFondens eget Børneforskningscenter under Aarhus Universitet. Projektet er udviklet med finansiering fra TrygFonden og den A.P. Møllerske støttefond.

Kontakt

Signe Bressendorf, Projektleder