Ny viden og redskaber skal sikre bedre inddragelse af anbragte børn i det personrettede tilsyn

Anbragte børn vil gerne inddrages mere i 'børnesamtalen'. Ny viden, samtaleteknikker og podcasts hjælper med at støtte og inddrage børnene.

07-12-20

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) har i samarbejde med plejefamilier, anbragte børn og sagsbehandlere fra to myndighedsenheder rettet fokus mod, hvordan man kan styrke inddragelsen af børn i det personrettede tilsyn, også kaldet børnesamtalen. Det er sket gennem et treårigt metodeudviklingsprojekt, som er støttet med midler fra Egmont Fonden.

Børnesamtalen skal afholdes minimum to gange om året

Det personrettede tilsyn er den lovpligtige børnesamtale, som sagsbehandlere skal afholde minimum to gange om året med alle anbragte børn. Sagsbehandleren skal helst tale med barnet, uden at voksne fra anbringelsesstedet deltager, men barnet har ret til at have en ekstern bisidder med.

- Vi ved, at det især for de yngste børn kan være rigtig svært at forstå, hvad børnesamtalen går ud på. Hvorfor kommer sagsbehandleren, hvad vil hun spørge mig om, hvem fortæller hun de ting, hun har talt med mig om, og hvornår får jeg egentligt svar på de ting, vi talte om? Det kan være nogle af de spørgsmål, børn tumler med, fortæller projektleder Mette Larsen, VABU, om baggrunden for at Københavns Kommune i 2017 igangsatte projektet.

- Fra forskningen ved vi, at nogle børn bliver nervøse op til børnesamtalen, og at mange børn ikke oplever sig reelt inddraget, forklarer Mette Larsen.

Ny hjemmeside med viden, redskaber og samtaleteknikker

I projektet er der udarbejdet en hjemmeside med viden om anbragte børns inddragelse og med samtaleteknikker, redskaber og podcasts. Hjemmesiden henvender sig både til plejeforældre, kontaktpædagoger, sagsbehandlere og anbragte børn og unge.

Som plejeforælder eller kontaktpædagog kan du fx finde viden om, hvordan du kan støtte barnet ved at forberede det inden børnesamtalen. Du kan også læse om, hvorfor det kan være en rigtig god idé, at barnet får en ekstern bisidder. Også anbragte børn og unge kan på hjemmesiden finde nyttig viden om, hvad det personrettede tilsyn går ud på og få indblik i deres rettigheder - fx retten til at have en bisidder, til aktindsigt i egen børnesag og til at klage over kommunale afgørelser.

Podcastserie til sagsbehandlere

Som noget helt nyt er der i projektet også udviklet en podcastserie med fire korte podcasts med viden, inspiration og teknikker til, hvordan man som sagsbehandler kan inddrage børn bedre både før, under og efter børnesamtalen. Men også andre faggrupper kan lade sig inspirere af de mange gode spørgeteknikker og konkrete spørgsmål, man kan stille børn.

Evaluering af projektet

Projektet er for nylig blevet evalueret. Evalueringsrapporten konkluderer, at inddragelsen af yngre børn i børnesamtalen bliver bedre, hvis både sagsbehandler og voksne på anbringelsesstedet forbereder børnene og følger op efter samtalen. Rapporten ’Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn’ kan også findes på hjemmesiden.

Konferencen om bedre børneinddragelse er fortsat udskudt

Det var oprindeligt planlagt, at der d. 23. april 2020 skulle afholdes en national konference med titlen 'Hvordan kan du inddrage børn, unge og deres netværk i anbringelsessager'. Konferencen blev desværre udskudt pga. COVID-19 situationen. Det er dog stadig planen, at den skal afholdes, når situationen tillader det.

På konferencen vil man kunne høre meget mere om projektet samt få indblik i, hvordan en anbringelsessag kan se ud fra det private netværks perspektiv. Man kan også høre et ungt menneskes personlige historie om egen inddragelse i et nu afsluttet anbringelsesforløb. Familieplejen København udsender en nyhed om det, når vi har en ny dato for konferencen.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent