Nyt navn: Familieplejen København

Center for Familiepleje har fået nyt navn som del af en organisationsændring - men ellers er alt, som det plejer.

14-09-2020

Fra 1. september 2020 har Center for Familiepleje ændret navn til Familieplejen København.

Det sker som led i en organisationsændring i Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen. I den forbindelse etableres et nyt center, Center for Tidlig Indsats og Familiepleje. Familieplejen København vil fremover være en del af det nye center.

Der er ikke nogen ændringer i forhold til den daglige drift, kontakten til pleje- og aflastningsfamilier samt kerneopgaven: at rekruttere, støtte og uddanne pleje- og aflastningsfamilier, samt at matche dem med de rette børn.

I den kommende tid vil der blive arbejdet løbende på at udskifte det gamle navn med det nye navn på hjemmesiden.

Familieplejen København ser frem til et fortsat godt samarbejde med Københavns pleje- og aflastningsfamilier - nu blot under nyt navn.

Kontakt

Anne Melchior Hansen