Plejeforældre er tilfredse med deres tæt støttede opstartsforløb

Evaluering viser, at der er tilfredshed med organisering, undervisning og fagligt indhold.

18-03-2020

Center for Familiepleje har fået lavet en evaluering af ’Tæt støttet opstartsforløb’, det nye, intensive støtteforløb til plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje. Formålet er at sikre, at anbringelsen kommer godt fra start, og at man undgår sammenbrud.

Undersøgelsen viser, at plejeforældrene samlet set er tilfredse med både den generelle organisering af deres tæt støttede opstartsforløb, den lokale udførsel af forløbet samt det faglige indhold. 81 % af plejeforældrene svarede, at de var meget tilfredse eller tilfredse med at indgå i forløbet, og 87 % af plejeforældrene svarede, at det gjorde en positiv forskel at få undervisning i modulet.

Deltagerne i evalueringen er plejeforældre, der begyndte i Tæt støttet opstartsforløb i Center for Familiepleje i efteråret 2019. Der er blevet brugt spørgeskemabesvarelser, telefoninterview og observationer af formøder.

Fint tilfredse med organiseringen, det kan dog være svært at få fri

Et Tæt støttet opstartsforløb består af et introducerende formøde, undervisningsmoduler, samt temasupervision. Evalueringen viser, at plejeforældre er generelt tilfredse med den måde, forløbet er organiseret på mht tidspunkt for undervisningen, formøder og samspillet mellem undervisning og temasupervision. Nogle plejeforældre med andet job eller med små børn peger dog på, at de kan have vanskeligt ved at få fri til forløbet.

- Vi er med på, at det kan være udfordrende for plejeforældre med andet job eller små børn at tage fri for at deltage i undervisningen. Tidsrammen for et tæt støttet opstartsforløb er sådan, at det skal sættes i gang indenfor 6 måneder og afsluttes indenfor 12 måneder. Vi bestræber os derfor på at fordele undervisningsmodulerne over hele kalenderåret, så man som plejefamilie har flere muligheder for at vælge et tidspunkt, der passer i forhold til andre forpligtelser, siger Anne Melchior Hansen, Faglig leder i Center for Familiepleje.

Kan bruge de faglige inputs i hverdagen med plejebarnet

Plejeforældrene er overordnet tilfredse med det faglige indhold og giver udtryk for, at de kan bruge de faglige inputs i hverdagen med plejebarnet. Samtidig understreger flere plejeforældre dog også, at indholdet er repetition af det, de allerede har lært.

- Vi ved jo, det er nogle meget dygtige plejefamilier, og de føler måske, at de har hørt noget af det faglige før. Men Tæt støttet opstartsforløb er skruet sådan sammen, så det faglige indhold bliver sat i relation til den nye anbringelse og det nye plejebarn. Der vil derfor ofte være tale om forskellige vinkler i forhold til de tidligere plejebørn, en plejeforælder måtte have haft, siger Helle Høier Trier, familieplejekonsulent og koordinator for Tæt støttet opstartsforløb i Center for Familiepleje.

I CFF er undervisning og temasupervision slået sammen

Ifølge Socialstyrelsen er undervisningsmodulerne organiseret, så hver undervisning følges op med temasupervision. I CFF er undervisning og temasupervision slået sammen og gennemføres samme dag - det er 81 % af plejeforældrene tilfredse med, idet de har svaret, at undervisning og temasupervision supplerer hinanden godt.

- Det er organiseret sådan i Center for Familiepleje, at undervisningen og gruppe-supervisionen foregår herinde i løbet af en hel dag. Efterfølgende er der en temasupervision - det er den faste familieplejekonsulent, som forestår denne hjemme hos plejefamilien, forklarer Helle Høier Trier.

Nye datoer klar på hjemmeside

TSOP-teamet i Center for Familiepleje består af 8 familieplejekonsulenter, der underviser. Samtlige familieplejekonsulenter i CFF er certificerede til at afholde formøder og temasupervisioner samt undervise.

Undervisningsmodulerne består af generelle moduler, som bliver udbudt 2 gange pr. halvår og temamoduler, som bliver udbudt 1-3 gange pr. halvår. Undervisningsdatoerne for 2020 kan ses på CFF's hjemmeside via nedenstående link med forbehold for ændringer.

OBS: Alle undervisningsmoduler i marts er aflyst pga. Corona-situationen. Følg med på siden via nedenstående link, hvor vi annoncerer evt. kommende aflysninger og udskydelser.

Kontakt

Helle Høier Trier, Familieplejekonsulent