Tilbud om individuel specialiseret støtte til plejefamilier

Oplever I, at jeres plejebarn har særlige vanskeligheder, nye symptomer eller adfærd, hvor I har brug for specifik sparring?

18-08-2020

Københavns Kommune er med i et projekt, hvor vi tilbyder plejefamilier specialiseret viden om en afgrænset problemstilling i forbindelse med plejebarnet.

Det kan fx være:

  • Begyndende aktiviteter på kant med loven eller egentlig kriminalitet
  • Udadreagerende adfærd eller involvering i uroskabende grupperinger
  • Bekymrende brug af rusmidler
  • Frembrud af nye symptomer indenfor OCD, depression eller personlighedsforstyrrelser
  • Psykiske belastninger som fx angst, selvskade, skolevægring, spiseforstyrrelser eller isolation

Hvad tilbydes?

Et fleksibelt forløb på 4 – 6 samtaler i jeres hjem, som skræddersyes ud fra jeres familie og det anbragte barn/den unges behov.

Sideløbende med den støtte, du allerede får fra din faste familieplejekonsulent.

Hvem står for tilbuddet?

De konsulterende forløb er en del af et satspuljeprojekt under Socialstyrelsen, og som også afprøves i 4 andre kommuner landet over. I Københavns Kommune varetages de konsulterende forløb af kvalificerede fagprofessionelle fra to af Københavns Kommunes tilbud; Brobyggerne og Fensmarksgade døgninstitution, der kan tilbyde viden om de specifikke vanskeligheder, afhængigt af vanskelighedernes karakter.

Hotline 

Plejefamilier får som en del af projektet mulighed for at få akut rådgivning fra fagpersonale på døgninstitutionerne, når de har behov for det, også udenfor normale åbningstider. Familieplejekonsulenten orienteres om opringningen og følger op efterfølgende.

Evaluering af forløbet

For at få viden om jeres samarbejde med de fagprofessionelle og effekten af forløbet, beder vi jer besvare et spørgeskema, der vil blive sendt direkte til jer via e-mail af konsulentfirmaet PwC og behandles fortroligt.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af tilbuddet, skal du kontakte din egen familieplejekonsulent i Familieplejen København eller Helle Høier Trier - se kontaktinfo nedenfor.

Kontakt

Helle Høier Trier, Familieplejekonsulent