Videnscenter for Anbragte Børn og Unge bliver en del af Faglig Stab i BBU

Fra den 1. marts 2020 er VABU en del af Faglig Stab, Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen.

18-03-2020

Sammenlægningen vil være med til at styrke det tværgående vidensarbejde i BBU og sikre fælles sammenhæng, koordinering og strategisk fokus i vidensarbejdet. VABU skal fortsat have et tæt samarbejde med Familieplejen København og gennemføre projekter og udviklingsopgaver på familieplejeområdet.

Som en del af sammenlægningen flytter VABU ind til Griffenfeldsgade 44.

Kontakt

Mette Larsen, Chefkonsulent