Brugerundersøgelsen for 2021 er sat i gang

Socialforvaltningen i Københavns Kommune undersøger igen i år, om børn og unge over 12 år er tilfredse med den hjælp, som de modtager fra Københavns Kommune.

Brugerundersøgelsen er en mulighed for de unge til selv at give deres mening til kende og give udtryk for deres tilfredshed eller utilfredshed.

Som pleje- eller aflastningsforælder har du derfor for nylig modtaget et brev om undersøgelsen.

Brev til børn i alderen 12-14 samt unge over 15

Er du pleje- eller aflastningsforælder til et barn i alderen 12-14 år, har du modtaget et brev, vi gerne vil bede dig videreformidle til barnet. I brevet er der et link til et spørgeskema om barnets trivsel og tilfredshed i deres pleje- eller aflastningsfamilie.

Er du pleje- eller aflastningsforælder til en ung over 15, har den unge selv har modtaget en invitation til at deltage i undersøgelsen i sin e-Boks. I den orientering du har modtaget, bliver du opfordret til at støtte den unge i at få åbnet sin e-Boks og udfylde skemaet.

Det tager 5-10 minutter at udfylde, og børnenes besvarelser er fuldstændig anonyme. Har du flere pleje- eller aflastningsbørn på 12-17 år, må du meget gerne sende videre til hvert enkelt barn. Linket er det samme for alle børn på 12-17 år. Undersøgelsen er åben frem til d. 17. oktober 2021.

Må gerne minde barnet om at udfylde spørgeskemaet

- Vi stiller jo de her spørgsmål for at finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan gøre bedre i fremtiden. Så det vil være en stor hjælp for os, hvis vores pleje- og aflastningsforældre kan minde barnet om, at barnet har fået et spørgeskema, som meget gerne skal udfyldes. Spørgeskemaet bliver behandlet fuldstændigt anonymt, siger Anne Melchior, Faglig chef i Familieplejen København.

Forældremyndighedsindehavere er informeret om, at børnene bliver inviteret til at deltage i Socialforvaltningens Brugertilfredshedsundersøgelse. Forældremyndighedsindehavere til børn og unge i alderen 0–17 år modtager også en invitation til Brugertilfredshedsundersøgelsen.