Todages kursus: Neuroaffektiv udviklingspsykologi og følelsesmæssig udvikling i hverdagen

Har dit plejebarn vanskeligheder med følelser og sociale sammenhænge? Kom med på to kursusdage og gå i dybden med, hvordan du støtter barnet.

Af og til støder vi på børn og unge, som er normalt begavede med almindelig sproglig og motorisk udvikling, men som kan have store følelsesmæssige udsving og vanskeligheder i sociale samspil. Disse børn kan blive beskrevet som frustrerede, impulsstyrede og med manglende empati.

På kursets første dag vil Jesper Birck gøre dig klogere på børn og unges følelsesmæssige udvikling - og give bud på forståelser af psykiske og følelsesmæssige sårbarheder og ubalancer.

På dag to retter Jesper fokus mod, hvordan du kan forstå, støtte og arbejde med barnets følelsesmæssige ubalancer gennem samspil og aktiviteter i hverdagen. Du bliver introduceret til typer af samspil, hvor barnet kan udvikle socioemotionelle kompetencer - fx evne til selvregulering, følelsesmæssige kompetencer og tryghed i sociale sammenhænge.

Du får analysemodeller til forståelse af barnets kompetencer og sårbarheder i forskellige situationer, og vi skal tale om samspil, som er afstemt til det enkelte barn. Der vil på dagene være en vekselvirkning mellem oplæg, filmklip og eksempler, og der kan forventes hjemmearbejde mellem de to dage.

På kurset bliver du klogere på:

  • Beskrivelse af følelsesmæssig og personlighedsmæssig udvikling.
  • Hvordan udvikles mennesket i interaktion med omgivelserne, og hvilken betydning kan denne viden have i arbejdet med udsatte børn?
  • Hvordan kan vi forstå plejebarnets vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge og hvordan kan vi støtte?

Oplægsholder

Jesper Birck, aut. psykolog, arbejder til daglig med undervisning, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af den neurosekventielle model som forståelsesramme. Er sammen med Knud Hellborn og Susan Hart medudvikler af EDS – en test, der kan måle børns følelsesmæssige kompetencer og sårbarheder.