Københavns Kommunes logo

Statistik over anbringelser

Københavns Kommunes kvartalsvise statistik på anbringelsesområdet.

Københavns Kommunes anbringelsesstatistik giver et kvantitativt indblik i dele af anbringelsesområdet i Københavns Kommune. Den udarbejdes af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) og udkommer hver 3. måned.

Målgruppen for statistikken er politikere, ledere, vidensmedarbejdere og andre, der er interesserede i at følge udviklingen på anbringelsesområdet i tal.

Som en fast del af statistikken beskrives udviklingen i anbringelsesmønsteret i kommunen opdelt på bydele.

Desuden er der i hver udgave fokus på et særligt tema. Temaerne for tidligere kvartalsstatistikker har eksempelvis været:

  • Børn og unge i aflastningsforhold
  • Forebyggende foranstaltninger
  • Skift i omsorgsmiljø
  • Børn og unge i netværkspleje
  • Teenageanbringelser

Oktober-udgaven indeholder hvert år en sammenligning af anbringelsesmønstret i Københavns Kommune med anbringelsesmønstret på landsplan.

Oversigt over Københavns Kommunes statistik over anbringelser uden for hjemmet

2020

Københavns Kommune er i 2020 overgået til et nyt IT dokumentationssystem for sagsbehandlere, og ved denne overgang har der været en lang periode, hvor vi desværre ikke har kunnet trække informationer ud til at lave anbringelsesstatistikker. Udarbejdelsen af anbringelsesstatistikker bliver genoptaget primo 2021.

 

Kontakt

Astrid Berg Bonnen

Ønsker du at abonnere på statistikken, så kontakt Astrid Berg Bonnen.