Hvor kan jeg blive godkendt som plejefamilie

Der er fem regionale socialtilsyn, som godkender nye plejefamilier til døgnpleje og støtteophold.

Når I vil søge om at blive plejefamilie til døgnpleje og/eller støtteophold, kan I finde et ansøgningsskema på de enkelte tilsyns hjemmesider. 

I skemaet giver I blandt andet samtykke til, at socialtilsynet må indhente forskellige oplysninger om jer, bl.a. jeres straffeattest og børneattest. Derudover skal I acceptere, at I som godkendt plejefamilie bliver registeret i Tilbudsportalen, som er det forum, hvor kommunerne - herunder Familieplejen København - kan se jeres godkendelse og kontaktoplysninger.

Grundkursus og efteruddannelse

Som ny plejefamilie skal I desuden gennemføre et grundkursus. Det løber over fire dage og afholdes af socialtilsynet. Som godkendt døgnplejefamilie har man ret og pligt til at deltage i to dages efteruddannelse om året. Efteruddannelsen planlægges af den kommune, som plejebarnet kommer fra. De fleste kommuner har desuden et kursustilbud til plejefamilier med børn i støtteophold, selv om der for denne gruppe er tale om et frivilligt tilbud.