Om os

Familieplejen København uddanner og rådgiver plejefamilier - og sikrer det rigtige match mellem børn og familier.


Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje) er Københavns Kommunes familieplejeorganisation.

To centrale opgaver: rekruttering og vejledning

Familieplejen København har to helt centrale opgaver: For det første skal vi rekruttere plejefamilier til døgnpleje og støtteophold samt godkende netværksplejefamilier i Københavns Kommune. På den måde får de børn og unge, som har brug for det, mulighed for at vokse op i en plejefamilie eller få et tilbud om støtteophold. Familieplejen København foretager cirka 200 match til døgn- eller weekendpleje om året, hvorfor der altid er brug for flere gode plejefamilier.

Dernæst er det Familieplejen Københavns opgave at sikre kvaliteten i anbringelserne ved at yde pædagogisk og psykologisk supervision til plejefamilierne. God supervision til plejefamilier fremmer barnets trivsel og udvikling, støtter barnets skolegang og fremmer de mål, som er fastsat i barnets handleplan.

Tilbud om efteruddannelse og supervision

Til plejefamilier tilbyder Familieplejen København efteruddannelse i form af kurser samt netværksgrupper. Plejefamilier er forpligtet til at gennemføre efteruddannelse hvert år i et omfang svarende til mindst to dage, og det er Familieplejen Københavns opgave at udbyde relevante kurser. For plejefamilier med børn i støtteophold er der tale om et frivilligt tilbud.

I visse tilfælde kan plejefamilier få bevilget professionel supervision, når indsatsen med barnet eller den unge er særligt udfordret. Formålet med supervision er at understøtte plejefamiliens indsats og forebygge sammenbrud i vanskelige situationer.

Vidensbaseret praksis

En anden side af Familieplejen Københavns opgave er gennem projekter, studier og undersøgelser på familiepleje- og anbringelsesområdet at bidrage til ny viden, bedre metoder i det sociale arbejde og en højere kvalitet i kommunens arbejde.